netsh » wlan

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan ? Asagidaki komutlar kullanilabilir: Bu baglamdaki komutlar: ? - Komutlarin bir listesini gösterir. add - Tabloya bir yapilandirma girdisi ekler. connect - Kablosuz aga baglanir. delete - Bir yapilandirma girisini tablodan siler. disconnect - Kablosuz ag baglantisini keser. dump - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir. export - WLAN profillerini XML dosyalarina kaydeder. help - Komutlarin bir listesini gösterir. refresh - Barindirilan ag ayarlarini yeniler. reportissues - WLAN akilli izleme raporu olusturun. set - Yapilandirma bilgilerini belirler. show - Bilgileri gösterir. start - Barindirilan agi baslatir. stop - Barindirilan agi durdurur. Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir bosluktan sonra ? yazin.

NETSH / WLAN


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQ`netsh wlan' baglaminda yapilan degisiklikler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/wlan.htm
0.109
14088
Help Edge doesn't have bookmarks like Google's Chrome, why? Datei entsperren, oder vollständig löschen! The Bitte.Wenden Symbol ergo Icon! Digital Desktop Clock for Windows 11, 10, ... and MS Server with various settings! MagicMouseTrails Magic Mouse tracks on the Windows 11, 10, ... Desktops! Bitte.Wenden countdown APP with playlist for Windows and Android!! Calculate The HDD / SSD / SHDD / SC / USB Speed! Bitte.Wenden countdown APP with playlist for Windows and Android!! Bitte.Wenden countdown APP with playlist for Windows and Android!! See the full load on the new CPU and watch it in the Windows 11/10 Task Manager!(0)