NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set allowexplicitcreds - Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte brugerlegitimationsoplysninger til netværksgodkendelse. set autoconfig - Aktiver eller deaktiver logik for automatisk konfiguration på grænsefladen. set blockednetworks - Viser eller skjuler de blokerede netværk på listen over synlige netværk. set blockperiod - Angiv blokeringsperioden. set createalluserprofile - Tillad eller tillad ikke alle at oprette profiler for alle brugere. set hostednetwork - Angiv egenskaber for værtsbaseret netværk. set profileorder - Angiv den ønskede rækkefølge for en profil for et trådløst netværk. set profileparameter - Angiv parametre i en profil for et trådløst netværk. set profiletype - Angiv profiltypen til alluser eller peruser. set tracing - Aktivér eller deaktiver sporing.

NETSH / WLAN / SET

netsh wlan set - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, wlan, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh firewall show
Viser firewall-konfiguration.
netsh p2p collab contact
?ndringer til 'netsh p2p collab contact'-konteksten.
netsh bridge set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh nap client set
Angiver konfiguration.
netsh advfirewall show publicprofile
Viser egenskaber for den offentlige profil.
netsh mbn show tracing
Viser, om sporing af mobilbredb?nd er aktiveret eller deaktiveret.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/set.htm
0.14
13808

Ist Malwarebytes gut als Adware und Malware Bereiniger?

 /

End programs via the To-Tray menu!

 /

Soll ich lieber kurze oder gleich lange Maus-Spuren auf meinem Windows OS einsetzen!

 /

Difference between favorites and bookmarks?

 /

Maus Spuren aus Schnee Flocken unter W10!

 /

Changing User Passwords in Windows 10 Without Knowing the Current?

 /

What is the difference between a laptop, PC, Computer and notebook?

 /

Snow and other Flakes for you Windows 11, 10, ... Desktop!

 /

PC-Monitor am Mac Book anschließen oder LED TV, aber wie!

 /

How can I print only the directory tree / directory structure?

 /

Wenn der Thermodrucker immer wieder offline geht unter Windows 10?

 /

Change Windows 11, 10, ... time zone via Terminal, Powershell, command prompt!

 /