netsh » wlan » set » blockperiod

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan set blockperiod ? Format: set blockperiod [value=]0-60 Parametre: Navn Værdi value - Angiver i minutter, hvor længe automatiske forsøg på at oprette forbindelse til dette netværk stoppes midlertidigt. Kommentarer: Ændrer den angivne tidsindstilling. Værdien angives i minutter. Den blokerede tilstand nulstilles, når der er foretaget et manuelt forsøg på at oprette forbindelse, når en session ændres, eller når et medie opretter forbindelse. Eksempler: set blockperiod value=2 set blockperiod 25

NETSH / WLAN / SET / BLOCKPERIOD


Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Viser statistik for skyen.
netsh nap show configuration
Viser konfigurationen.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQAngiv blokeringsperioden. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/set/blockperiod.htm
0.062
15174

Wo sind die Schnelleinstellungen in Windows 11 zu finden?

Will Windows 11 be excluding a classic desktop?

Help on Windows 10/11 I can not customize the file time stamp, why?

Difference between Shut-Down Save and Auto Shut-Down Save!

Can I upgrade my Windows 7, 8.1 to Windows 11 for free?

Problems with Windows 7 Starter download!(0)