NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » set » blockperiod

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan set blockperiod ? Format: set blockperiod [value=]0-60 Parametre: Navn Værdi value - Angiver i minutter, hvor længe automatiske forsøg på at oprette forbindelse til dette netværk stoppes midlertidigt. Kommentarer: Ændrer den angivne tidsindstilling. Værdien angives i minutter. Den blokerede tilstand nulstilles, når der er foretaget et manuelt forsøg på at oprette forbindelse, når en session ændres, eller når et medie opretter forbindelse. Eksempler: set blockperiod value=2 set blockperiod 25

NETSH / WLAN / SET / BLOCKPERIOD

netsh wlan set blockperiod - Windows Seven - Kommandoer Angiv blokeringsperioden. / Windows Seven
netsh, wlan, set, blockperiod, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface httpstunnel set interface
Angiver egenskaberne for en gr?nseflade for en IPHTTPS-klient eller -server.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Viser statistik for skyen.
netsh http show cacheparam
Viser cacheparametrene for HTTP-tjenesten.
netsh p2p group gping
Kontrollerer forbindelsen til fjerngruppeporten.
netsh dnsclient set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh nap show configuration
Viser konfigurationen.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiv blokeringsperioden. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/set/blockperiod.htm
0.155
15174

Cortana window cannot be closed in Windows 10 / 11?

 /

Was ist der Unterschied zwischen Volume, Laufwerk und Partition?

 /

Reset Windows 10 at update problem (restore action)!

 /

Program icon for Desktop-OK lost after Windows 10 update!

 /

When I use two monitors, the pointer goes on the right side a jump left 6-7 centimeters!

 /

Turn off or enable, the Hibernate via the command line Windows 11, 10, ...!

 /

Can the graphics card GPU be loaded with the 3D autopilot for a long time?

 /

Windows 10 and 11 activation slui 4 not working via phone system!

 /

Where is the classic calculator in Windows 11, 10, ... (find, start, run)?

 /

Activate and see more media columns in the Quad Explorer!

 /

Test for Graphics Cards on MS Windows 11, 10, ... Server OS

 /

Warum Desktop.Calendar.Tray.OK für Windows?

 /