NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » show » status

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache show status ? Format: show status [[detail=]{BASIC|ALL}] Parametre: Navn Værdi detail - Visningens detaljeringsniveau (valgfri) BASIC - Viser kun grundlæggende oplysninger (standard) ALL - Viser alle tilgængelige oplysninger Kommentarer: Viser den aktuelle status for tjenesten BranchCache. Eksempler: show status show status ALL show status detail=ALL

NETSH / BRANCHCACHE / SHOW / STATUS

netsh branchcache show status - Windows Seven - Kommandoer Viser den aktuelle status for tjenesten BranchCache. / Windows Seven
netsh, branchcache, show, status, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras show type
Viser computerens router- og RAS-funktioner.
netsh interface ipv6 set dynamicportrange
?ndrer intervallet af porte, der anvendes til dynamisk porttildeling.
netsh ras ipv6 set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh interface ipv6 add address
F?jer en statisk IP-adresse eller standardgateway til den angivne gr?nseflade.
netsh ras diagnostics show cmtracing
Viser, om logf?ring for forbindelsesstyring er aktiveret.
netsh interface ipv4 show global
Viser globale konfigurationsparametre.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/show/status.htm

0.077

How to manage blocked people and apps on Facebook.com?

 /

Can I use the Windows XP Explorer.exe in Win-7?

 /

Keyboard Shortcut to Run as administrator in RUN-Command Dialog?

 /

Download Windows-Server 2012 R2 x64 und 180 Tage testen!

 /

Wi-Fi, bzw. WLAN Treiber Informationen anzeigen lassen!

 /

Windows 10 change password, remove, or set a new password, but where?

 /

Dragging doesn"t work at all when dragging from a network (mapped) drive!

 /

From-Tray feature to get a Windows Desktop Color!

 /