NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » show » status

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache show status ? Format: show status [[detail=]{BASIC|ALL}] Parametre: Navn Værdi detail - Visningens detaljeringsniveau (valgfri) BASIC - Viser kun grundlæggende oplysninger (standard) ALL - Viser alle tilgængelige oplysninger Kommentarer: Viser den aktuelle status for tjenesten BranchCache. Eksempler: show status show status ALL show status detail=ALL

NETSH / BRANCHCACHE / SHOW / STATUS

netsh branchcache show status - Windows Seven - Kommandoer Viser den aktuelle status for tjenesten BranchCache. / Windows Seven
netsh, branchcache, show, status, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras show type
Viser computerens router- og RAS-funktioner.
netsh interface ipv6 set dynamicportrange
?ndrer intervallet af porte, der anvendes til dynamisk porttildeling.
netsh ras ipv6 set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh interface ipv6 add address
F?jer en statisk IP-adresse eller standardgateway til den angivne gr?nseflade.
netsh ras diagnostics show cmtracing
Viser, om logf?ring for forbindelsesstyring er aktiveret.
netsh interface ipv4 show global
Viser globale konfigurationsparametre.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/show/status.htm

0.092

Was sind Unicode-Schriftarten?

 /

Find Character Map for Windows 10? (start, run, download)

 /

Disable and Enable Column in Explorer Listview of Q-Dir!

 /

Kann ich beim Ziehen mit der Maus verschieben und nicht kopieren?

 /

Can i make Q-Dir open if i double click My Computer?

 /

The golden desktop clock with dial!

 /

Disable grouping in Windows 8.1, 10 taskbar (turn off)?

 /

Wo ist das Verzeichnis mit den Suchergebnissen in Windows 10, 8.1, 7?

 /