NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » show » status

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache show status ? Format: show status [[detail=]{BASIC|ALL}] Parametre: Navn Værdi detail - Visningens detaljeringsniveau (valgfri) BASIC - Viser kun grundlæggende oplysninger (standard) ALL - Viser alle tilgængelige oplysninger Kommentarer: Viser den aktuelle status for tjenesten BranchCache. Eksempler: show status show status ALL show status detail=ALL

NETSH / BRANCHCACHE / SHOW / STATUS

netsh branchcache show status - Windows Seven - Kommandoer Viser den aktuelle status for tjenesten BranchCache. / Windows Seven
netsh, branchcache, show, status, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras show type
Viser computerens router- og RAS-funktioner.
netsh interface ipv6 set dynamicportrange
?ndrer intervallet af porte, der anvendes til dynamisk porttildeling.
netsh ras ipv6 set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh interface ipv6 add address
F?jer en statisk IP-adresse eller standardgateway til den angivne gr?nseflade.
netsh ras diagnostics show cmtracing
Viser, om logf?ring for forbindelsesstyring er aktiveret.
netsh interface ipv4 show global
Viser globale konfigurationsparametre.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/show/status.htm

0.062

Mauszeiger in Windows-10 beim Tippen versteckt, bzw. ausblenden?

 /

Can i have a separate tree view for each explorer list view?

 /

Auto Expand Quick Access folders in Q-Dir, Windows 10, 8.1!

 /

Wie schnell startet das Betriebssystem Windows 7?

 /

The leaves are not in the foreground only on the desktop?

 /

Eine Desktopverknüpfung um den PC schnell in 'Standby' zu versetzen am Windows-7 Desktop erstellen?

 /

What is the sense of FindSameImagesOK, for what?

 /

Driver Update via the Windows 10 Device Manager!

 /