NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » show » status

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache show status ? Format: show status [[detail=]{BASIC|ALL}] Parametre: Navn Værdi detail - Visningens detaljeringsniveau (valgfri) BASIC - Viser kun grundlæggende oplysninger (standard) ALL - Viser alle tilgængelige oplysninger Kommentarer: Viser den aktuelle status for tjenesten BranchCache. Eksempler: show status show status ALL show status detail=ALL

NETSH / BRANCHCACHE / SHOW / STATUS

netsh branchcache show status - Windows Seven - Kommandoer Viser den aktuelle status for tjenesten BranchCache. / Windows Seven
netsh, branchcache, show, status, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras show type
Viser computerens router- og RAS-funktioner.
netsh interface ipv6 set dynamicportrange
?ndrer intervallet af porte, der anvendes til dynamisk porttildeling.
netsh ras ipv6 set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh interface ipv6 add address
F?jer en statisk IP-adresse eller standardgateway til den angivne gr?nseflade.
netsh ras diagnostics show cmtracing
Viser, om logf?ring for forbindelsesstyring er aktiveret.
netsh interface ipv4 show global
Viser globale konfigurationsparametre.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/show/status.htm
0.109

Kann ich einen einfachen Ping mit TraceRouteOK ausführen?

 /

How to open User Account Control Settings in Windows 7?

 /

Import from the clipboard text and windows commands!

 /

Can I customize Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /

I have accesses to the hard drive, even if I do nothing?

 /

What does the number of pings per host in TraceRouteOK ?

 /

Ich hab die Testversion von Windows Server, hab aber keinen Product Key!

 /

QuickLaunch, bzw. Schnellstartleiste für die Windows 10 Task-Leiste?

 /