NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » show » status

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache show status ? Format: show status [[detail=]{BASIC|ALL}] Parametre: Navn Værdi detail - Visningens detaljeringsniveau (valgfri) BASIC - Viser kun grundlæggende oplysninger (standard) ALL - Viser alle tilgængelige oplysninger Kommentarer: Viser den aktuelle status for tjenesten BranchCache. Eksempler: show status show status ALL show status detail=ALL

NETSH / BRANCHCACHE / SHOW / STATUS

netsh branchcache show status - Windows Seven - Kommandoer Viser den aktuelle status for tjenesten BranchCache. / Windows Seven
netsh, branchcache, show, status, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras show type
Viser computerens router- og RAS-funktioner.
netsh interface ipv6 set dynamicportrange
?ndrer intervallet af porte, der anvendes til dynamisk porttildeling.
netsh ras ipv6 set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh interface ipv6 add address
F?jer en statisk IP-adresse eller standardgateway til den angivne gr?nseflade.
netsh ras diagnostics show cmtracing
Viser, om logf?ring for forbindelsesstyring er aktiveret.
netsh interface ipv4 show global
Viser globale konfigurationsparametre.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/show/status.htm
0.046

Herzen und Blumen für den Mauszeiger bei  Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Was ist beim Windows Leistungsindex besser: hoch oder niedrig?

 /

Die Blätter sind nicht im Vordergrund, sie fallen nur am Desktop?

 /

How to change password, remove or create a new on Windows 10 or Server?

 /

Rückgängig machen das Umbenennen in WordPad bei Windows 10?

 /

Remove Spotify from Windows-10 Autostart (enable, disable, uninstall)!

 /

Harry Potter magic wand for the Windows desktop!

 /

How to create a password reset disk for Windows 7?

 /