NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » show » status

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache show status ? Format: show status [[detail=]{BASIC|ALL}] Parametre: Navn Værdi detail - Visningens detaljeringsniveau (valgfri) BASIC - Viser kun grundlæggende oplysninger (standard) ALL - Viser alle tilgængelige oplysninger Kommentarer: Viser den aktuelle status for tjenesten BranchCache. Eksempler: show status show status ALL show status detail=ALL

NETSH / BRANCHCACHE / SHOW / STATUS

netsh branchcache show status - Windows Seven - Kommandoer Viser den aktuelle status for tjenesten BranchCache. / Windows Seven
netsh, branchcache, show, status, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras show type
Viser computerens router- og RAS-funktioner.
netsh interface ipv6 set dynamicportrange
?ndrer intervallet af porte, der anvendes til dynamisk porttildeling.
netsh ras ipv6 set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh interface ipv6 add address
F?jer en statisk IP-adresse eller standardgateway til den angivne gr?nseflade.
netsh ras diagnostics show cmtracing
Viser, om logf?ring for forbindelsesstyring er aktiveret.
netsh interface ipv4 show global
Viser globale konfigurationsparametre.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/show/status.htm
0.077

Am Raster ausrichten und automatisch anordnen in der Explorer-Listenansicht!

 /

Wie kann ich feststellen, ob ich ein 64-Bit oder 32-Bit Windows 10 habe (x64/x32)?

 /

Are the full versions of Software freeware on SoftwareOK?

 /

Why Desktop.Calendar.Tray.OK for Windows?

 /

Kann ich die Win-7/8.1/10 Bilder in Windows XP verwenden?

 /

Screenshot Problem in Experience-Index-OK (fixed)!

 /

Where is my computer on windows 8.1/10  to manage files and folders (open, find, start)?

 /

Was ist eine Dateiendung, Dateierweiterung?

 /