netsh branchcache show status - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » show » status

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache show status ? Format: show status [[detail=]{BASIC|ALL}] Parametre: Navn Værdi detail - Visningens detaljeringsniveau (valgfri) BASIC - Viser kun grundlæggende oplysninger (standard) ALL - Viser alle tilgængelige oplysninger Kommentarer: Viser den aktuelle status for tjenesten BranchCache. Eksempler: show status show status ALL show status detail=ALL

NETSH / BRANCHCACHE / SHOW / STATUS

netsh branchcache show status - Windows Seven - Kommandoer Viser den aktuelle status for tjenesten BranchCache. / Windows Seven
netsh, branchcache, show, status, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras show type
Viser computerens router- og RAS-funktioner.
netsh interface ipv6 set dynamicportrange
?ndrer intervallet af porte, der anvendes til dynamisk porttildeling.
netsh ras ipv6 set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh interface ipv6 add address
F?jer en statisk IP-adresse eller standardgateway til den angivne gr?nseflade.
netsh ras diagnostics show cmtracing
Viser, om logf?ring for forbindelsesstyring er aktiveret.
netsh interface ipv4 show global
Viser globale konfigurationsparametre.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser den aktuelle status for tjenesten BranchCache. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/show/status.htm
0.202
18325

Print what you see in Explorer Views!

 /

AutoHideMouseCursor!

 /

Bug with time zones / summer time!

 /

How to turn off the intuitive filename sorting in Windows 7, if so, how?

 /

Hearts and flowers for the mouse cursor on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Enable Windows 8 Style Start Screen in Windows 10!

 /

Download Starter Windows-7 Problem!

 /

How can i enable the administrator account in Windows 8.1 or 10?

 /

Systemdateien und Einstellungen wiederherstellen über einen Windows 10/8.1 Wiederherstellungspunkt!

 /

Working with date, time and calendar week in QuickTextPaste!

 /

How to select multiple non sequential Rows of Text in MS-Word?

 /

Wie kann ich die Bibliotheken in Windows-7 entfernen, löschen und hinzufügen?

 /