NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. exportkey - Eksporterer indholdsoplysningsnøglen. flush - Rydder indholdet af den lokale cache. help - Viser en liste over kommandoer. importkey - Importerer en ny indholdsoplysningsnøgle. reset - Nulstiller tjenesten BranchCache. set - Indstiller konfigurationsparametre. show - Viser konfigurationsparametre. smb - Ændringer til 'netsh branchcache smb'-konteksten. Følgende underkontekster er tilgængelige: smb For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / BRANCHCACHE

netsh branchcache - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh branchcache'-konteksten. / Windows Seven
netsh, branchcache, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client import
Importerer konfigurationsindstillinger.
netsh advfirewall set
Angiver indstillinger pr. profil eller globalt.
netsh mbn show capability
Viser oplysningerne om gr?nsefladefunktioner for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall firewall delete rule
Sletter alle tilsvarende firewallregler.
netsh lan add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh wlan show hostednetwork
Vis egenskaber og status for v?rtsbaseret netv?rk.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache.htm
0.046

Hat Windows 8 / 8.1 einen Bildschirmschoner, bzw. wo sind die Bildschirmschonereinstellungen?

 /

A classic desktop clock for Windows with various settings!

 /

Server-Manager bei Anmeldung nicht starten (Server 2016, 2012, 2008)?

 /

How to use large windows desktop clock?

 /

USB Debugging Developer Mode Enable Samsung Galaxy (Android)?

 /

Fehlermeldung: Sie verfügen evtl. nicht über genügend Rechte!

 /

The computer name and working group in Windows 10, is it possible to change name?

 /

Wie finden Sie den Ordner Hintergrundbilder in Windows-10?

 /