NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set cachesize - Angiver størrelsen af den lokale cache. set key - Opretter en ny indholdsoplysningsnøgle. set localcache - Angiver placeringen af den lokale cache. set publicationcache - Angiver placeringen af den lokale publikationscache. set publicationcachesize - Angiver størrelsen af den lokale publikationscache. set service - Angiver status for tjenesten BranchCache.

NETSH / BRANCHCACHE / SET

netsh branchcache set - Windows Seven - Kommandoer Indstiller konfigurationsparametre. / Windows Seven
netsh, branchcache, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud show
Viser oplysninger.
netsh http delete urlacl
Sletter en reservation af URL-adresse.
netsh p2p group database
?ndringer til 'netsh p2p group database'-konteksten.
netsh dnsclient add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh nap dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh branchcache set publicationcachesize
Angiver st?rrelsen af den lokale publikationscache.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/set.htm
0.171

Modify the size of the icons in the task bar of Windows 8.1 and 10!

 /

Is portable use of DesktopOK possible ho to find the DesktopOK.ini?

 /

Windows-10  Probleme bei Favoriten und Desktop-Verknüpfungen!

 /

Can i have a separate tree view for each explorer list view?

 /

Color filter for files and directorys in Explorer views eg MP3, but how?

 /

Disable the Windows Store in Windows 8.1 / 10, how to?

 /

Wiederherstellung von gelöschten Dateien unter Windows 8.1/8/10 verhindern ohne Zusatzsoftware!

 /

Windows wird vorbereitet- hängt bei Windows 10 Neustart?

 /