NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » importkey

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache importkey ? Format: importkey [inputfile=] [passphrase]= Parametre: Navn Værdi inputfile - Placeringen af den fil, nøglen skal importeres fra passphrase - Det adgangsudtryk, der bruges, når nøglen eksporteres ved hjælp af kommandoen exportkey Kommentarer: Brug denne kommando til at importere en ny nøgle til tjenesten BranchCache, som skal bruges til at beskytte indholdsoplysninger. Nøglen skal være eksporteret tidligere ved hjælp af kommandoen exportkey. Hvis tjenesten kører i øjeblikket, standses og genstartes denne kommando for at kunne gå i gang med at bruge den nye nøgle. Eksempler: importkey %TMP%\secret.key "Adgangskode til nøglefil" importkey inputfile=C:\KeyDirectory\secret.key "Adgangskode til nøglefil"

NETSH / BRANCHCACHE / IMPORTKEY

netsh branchcache importkey - Windows Seven - Kommandoer Importerer en ny indholdsoplysningsn?gle. / Windows Seven
netsh, branchcache, importkey, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p group gping
Kontrollerer forbindelsen til fjerngruppeporten.
netsh dnsclient set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh nap show configuration
Viser konfigurationen.
netsh branchcache show status
Viser den aktuelle status for tjenesten BranchCache.
netsh nap client rename
Omd?ber konfigurationen.
netsh advfirewall set allprofiles
Angiver egenskaber i alle profiler.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/importkey.htm

0.062

Can I add batch-script action to Right Click menu of Explorer Windows (10, 8.1, 7.0)?

 /

In Explorer View Hidden and System Files in Q-Dir, (show, hide)!

 /

Why print out the lost space on the hard disk for Windows?

 /

Ich habe Probleme mit Aero in Windows 7, wie kann ich diese beheben lassen?

 /

Habe W7 über Vista installiert, mein Outlook mit allen Kontaktdaten ist weg!

 /

Begriffserklärung: 2G, 3G, 4G und 5G?

 /

Open Personal Files Folder in Windows 10 current and all user, how to?

 /

How to enable the guest account for guest access under Windows 8.1?

 /