netsh branchcache importkey - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » importkey

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache importkey ? Format: importkey [inputfile=] [passphrase]= Parametre: Navn Værdi inputfile - Placeringen af den fil, nøglen skal importeres fra passphrase - Det adgangsudtryk, der bruges, når nøglen eksporteres ved hjælp af kommandoen exportkey Kommentarer: Brug denne kommando til at importere en ny nøgle til tjenesten BranchCache, som skal bruges til at beskytte indholdsoplysninger. Nøglen skal være eksporteret tidligere ved hjælp af kommandoen exportkey. Hvis tjenesten kører i øjeblikket, standses og genstartes denne kommando for at kunne gå i gang med at bruge den nye nøgle. Eksempler: importkey %TMP%\secret.key "Adgangskode til nøglefil" importkey inputfile=C:\KeyDirectory\secret.key "Adgangskode til nøglefil"

NETSH / BRANCHCACHE / IMPORTKEY

netsh branchcache importkey - Windows Seven - Kommandoer Importerer en ny indholdsoplysningsn?gle. / Windows Seven
netsh, branchcache, importkey, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p group gping
Kontrollerer forbindelsen til fjerngruppeporten.
netsh dnsclient set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh nap show configuration
Viser konfigurationen.
netsh branchcache show status
Viser den aktuelle status for tjenesten BranchCache.
netsh nap client rename
Omd?ber konfigurationen.
netsh advfirewall set allprofiles
Angiver egenskaber i alle profiler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Importerer en ny indholdsoplysningsn?gle. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/importkey.htm
0.234
17082

Warum  umgeht "FingerWeg " nicht die Sicherheitseinstellungen (Zugriffsrechte) ?

 /

What brings the user the Dual View and cloning in the Font Viewer?

 /

7zip and TortoiseSvn context menus missing in Explorer Views, plus icon overlays?

 /

Can I also do something else, not only Search queries for internet?

 /

Quad Explorer: see directory size in the status bar!

 /

Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, how to?

 /

Can I turn off autoplay for DVD, CD, USB in Windows 7, can I?

 /

How do I get Big Insects on my Windows desktop?

 /

The best alternative File Explorer for Windows 10!

 /

Es soll das Microsoft-Office von Microsoft auch kostenlos geben, aber wo?

 /

How do I increase the speed of the HDD (SSD / HD)?

 /

Disable Auto Connections to WiFi on Windows 10 (Wireless, WLAN)?

 /