netsh branchcache importkey - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » importkey

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache importkey ? Format: importkey [inputfile=] [passphrase]= Parametre: Navn Værdi inputfile - Placeringen af den fil, nøglen skal importeres fra passphrase - Det adgangsudtryk, der bruges, når nøglen eksporteres ved hjælp af kommandoen exportkey Kommentarer: Brug denne kommando til at importere en ny nøgle til tjenesten BranchCache, som skal bruges til at beskytte indholdsoplysninger. Nøglen skal være eksporteret tidligere ved hjælp af kommandoen exportkey. Hvis tjenesten kører i øjeblikket, standses og genstartes denne kommando for at kunne gå i gang med at bruge den nye nøgle. Eksempler: importkey %TMP%\secret.key "Adgangskode til nøglefil" importkey inputfile=C:\KeyDirectory\secret.key "Adgangskode til nøglefil"

NETSH / BRANCHCACHE / IMPORTKEY

netsh branchcache importkey - Windows Seven - Kommandoer Importerer en ny indholdsoplysningsn?gle. / Windows Seven
netsh, branchcache, importkey, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p group gping
Kontrollerer forbindelsen til fjerngruppeporten.
netsh dnsclient set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh nap show configuration
Viser konfigurationen.
netsh branchcache show status
Viser den aktuelle status for tjenesten BranchCache.
netsh nap client rename
Omd?ber konfigurationen.
netsh advfirewall set allprofiles
Angiver egenskaber i alle profiler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Importerer en ny indholdsoplysningsn?gle. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/importkey.htm
0.14
17082

Ausdrucke aus dem Windows Explorer machen, aber wie?

 /

Changeable font size and color in the each cmd.exe Tab!

 /

Under Windows 10, enable and turn off the device search, but can I?

 /

What is a paper size?

 /

How can I only Add Folders included Subdirectorys, but not add files for timestamps?

 /

Wie groß ist Windows-7, bzw. welche Größe sollte die Festplattenpartion haben?

 /

Command prompt Save program parameter arguments as favorites!

 /

Can I select/add users for Windows 8 / 10 Remote Desktop connections (allow, disallow, access authorization)?

 /

Trace packets and follow over the Internet or the LAN!

 /

Famous Desktop Calendar in To-Tray of the Windows Task-Bar!

 /

Can I open Windows 8.1 / 10 Fax and Scan, to scan and fax the documents (access, run, find)?

 /

Kann man ein virtuelles Laufwerk erstellen unter Windows 8,8.1 und 10 (VHD)?

 /