NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set allprofiles - Angiver egenskaber i alle profiler. set currentprofile - Angiver egenskaber i den aktive profil. set domainprofile - Angiver egenskaber i domæneprofilen. set global - Angiver de globale egenskaber. set privateprofile - Angiver egenskaber i den private profil. set publicprofile - Angiver egenskaber i den offentlige profil.

NETSH / ADVFIREWALL / SET

netsh advfirewall set - Windows Seven - Kommandoer Angiver indstillinger pr. profil eller globalt. / Windows Seven
netsh, advfirewall, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface isatap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras show type
Viser computerens router- og RAS-funktioner.
netsh interface ipv6 set dynamicportrange
?ndrer intervallet af porte, der anvendes til dynamisk porttildeling.
netsh ras ipv6 set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh interface ipv6 add address
F?jer en statisk IP-adresse eller standardgateway til den angivne gr?nseflade.
netsh ras diagnostics show cmtracing
Viser, om logf?ring for forbindelsesstyring er aktiveret.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/set.htm

0.077

Restore system files and settings from a Windows-8/10 Restore Point!

 /

Freeware tool for Windows to see how folders and files are structured on your disks.

 /

How to teach your handwriting style on Windows-10 and the recognizer?

 /

Was ist der Unterschied von RAID und AHCI?

 /

Die Systemsteuerung im Arbeitsplatz ist verschwunden, was kann ich machen?

 /

MS-Explorer search shortcut on the desktop in Windows 8.1/10!

 /

Typing speed is slow on windows 10, how to change keyboard speed?

 /

Is it possible to close Explorer Tab in 1 click, or duplicate?

 /