NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set allprofiles - Angiver egenskaber i alle profiler. set currentprofile - Angiver egenskaber i den aktive profil. set domainprofile - Angiver egenskaber i domæneprofilen. set global - Angiver de globale egenskaber. set privateprofile - Angiver egenskaber i den private profil. set publicprofile - Angiver egenskaber i den offentlige profil.

NETSH / ADVFIREWALL / SET

netsh advfirewall set - Windows Seven - Kommandoer Angiver indstillinger pr. profil eller globalt. / Windows Seven
netsh, advfirewall, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface isatap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras show type
Viser computerens router- og RAS-funktioner.
netsh interface ipv6 set dynamicportrange
?ndrer intervallet af porte, der anvendes til dynamisk porttildeling.
netsh ras ipv6 set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh interface ipv6 add address
F?jer en statisk IP-adresse eller standardgateway til den angivne gr?nseflade.
netsh ras diagnostics show cmtracing
Viser, om logf?ring for forbindelsesstyring er aktiveret.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/set.htm

0.077

Command prompt Save program parameter arguments as favorites!

 /

The mouse track trails in Windows 8.1 and 10, can I disable this?

 /

Hilfe zum Explorer in Windows 10!

 /

Speicherort eines Programms in Windows-10 öffnen (Pfad, Ordner)?

 /

Can i change user account picture in Windows 7?

 /

Wie kann ich das Windows 10 Startmenü anpassen?

 /

Wie öffne ich eine ISO-Datei auf einem Computer Windows (10, 8.1)?

 /

Trace Route O.K. path of your data packets over the internet!

 /