NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » show » cmtracing

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics show cmtracing ? Format: show cmtracing Viser, om logføring for forbindelsesstyring er aktiveret.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SHOW / CMTRACING

netsh ras diagnostics show cmtracing - Windows Seven - Kommandoer Viser, om logf?ring for forbindelsesstyring er aktiveret. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, show, cmtracing, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client export
Eksporterer konfigurationsindstillinger.
netsh advfirewall monitor show qmsa
Viser SA'er i hurtigtilstand.
netsh mbn set tracing
Aktivér eller deaktivér sporing.
netsh advfirewall firewall add rule
Tilf?jer en ny firewallregel for indg?ende og udg?ende forbindelser.
netsh ipsec static show store
Viser det aktuelle politiklager.
netsh wlan show drivers
Hermed vises egenskaber for driverne til tr?dl?st LAN p? computeren.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/show/cmtracing.htm

0.078

Wie kann ich in Windows-7 die Einstellungen für die Datenausführungsverhinderung (DEP) ändern ?

 /

Command to open Advanced sharing settings in Windows 10?

 /

Must Windows 7, 8, or 8.1 always be installed on NTFS disk partition?

 /

Direct Download Windows 8.1 x64/x86 32/64 bit preview for testing!

 /

Enable Quick Launch in Windows 8 desktop taskbar, how to?

 /

Commando line to see the WLAN info on Windows 10!

 /

Can I also do something else, not only Search queries for internet?

 /

Prevent (disable) shutdown in Windows-7?

 /