NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » set » dynamicportrange

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 set dynamicportrange ? Format: set dynamicportrange [protocol=]tcp|udp [startport=] [numberofports=] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi protocol - En af følgende værdier: tcp: Rediger det dynamiske portområde for TCP. udp: Rediger det dynamiske portområde for UDP. startport - Startporten for dynamisk porttildeling. numberofports - Antal porte, der er tilgængelige for dynamisk porttildeling. store - En af følgende værdier: active: Indstilling varer kun indtil næste start. persistent: Indstilling er vedvarende. Dette er standarden. Kommentarer: Ændrer det interval af porte, der anvendes til dynamisk porttildeling. Dynamisk porttildeling kaldes også porttildeling med jokertegn. Eksempel: set dynamicportrange protocol=tcp startport=10000 numberofports=20000

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / DYNAMICPORTRANGE

netsh interface ipv6 set dynamicportrange - Windows Seven - Kommandoer ?ndrer intervallet af porte, der anvendes til dynamisk porttildeling. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, set, dynamicportrange, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras diagnostics show securityeventlog
Viser, om logfilerne for sikkerhedsh?ndelse er aktiveret.
netsh interface ipv4 show neighbors
Viser poster i den tilst?dende cache.
netsh ras aaaa show authentication
Viser den aktuelle godkendelsesprovider.
netsh interface ipv4 delete neighbors
T?mmer ARP-cachen for en eller alle gr?nseflader.
netsh p2p pnrp peer delete
Sletter poster.
netsh interface 6to4 show
Viser oplysninger.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/set/dynamicportrange.htm
0.061

Works the Q-Explorer Q-Dir in Windows 8?

 /

Server-Manager bei Anmeldung nicht starten (Server 2016, 2012, 2008)?

 /

Adapt to green nature the desktop Classic Watch for Windows!

 /

Print or export search result data list from Explorer in Win 10, 8.1, 7 (xls, txt, html, csv)!

 /

After monitor exchange desktop icons disappeared!

 /

How can I switch or change the Language In DesktopOK?

 /

How can i translate MagicMouseTrails in my language!

 /

Wie kann ich Sprachen in Windows 8.1/8 hinzufügen, ändern, installieren?

 /