NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » delete » neighbors

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 delete neighbors ? Format: delete neighbors [[name=] [[address=]] [[subinterface=]]] [[store=]active|persistent]] Parametre: Navn Værdi name - Navn på eller indeks for grænseflade. address - Nabos adresse. subinterface - Undergrænseflade-LUID. store - En af følgende værdier: active: Posten vises måske ved næste genstart. persistent: Posten forsvinder. Poster i begge lagre slettes som standard. Kommentarer: Rydder ARP-cachen (Address Resolution Protocol). Hvis en grænseflade er angivet, ryddes cachen kun på denne grænseflade. Hvis der også er angivet en adresse, er det kun denne ARP-cachepost, der slettes. Eksempel: delete neighbors "Lokal netværksforbindelse"

NETSH / INTERFACE / IPV4 / DELETE / NEIGHBORS

netsh interface ipv4 delete neighbors - Windows Seven - Kommandoer T?mmer ARP-cachen for en eller alle gr?nseflader. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, delete, neighbors, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static delete filter
Sletter et filter fra en filterliste.
netsh wlan export
Gemmer profiler fra det tr?dl?se netv?rk til XML-filer.
netsh ipsec dynamic delete all
Sletter alle politikker, filtre og handlinger fra SPD.
netsh winhttp reset
Nulstiller WinHTTP-indstillinger.
netsh interface tcp delete chimneyapplication
Sletter et TCP Chimney-program fra aflastningstabellen.
netsh trace show scenarios
Viser tilg?ngelige scenarier.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/delete/neighbors.htm

0.061

Update Windows 8 to Windows 8.1 for free (upgrade)!

 /

How can I insert symbols from unicode character set in Facebook with QuickTextPaste?

 /

Wie kann ich den hybriden Standbymodus in Windows-7 einschalten/deaktivieren?

 /

Wozu unterschiedliche Benchmark Testzeiten?

 /

Create a password reset disk for Windows 8.1 and Win 10 PW recovery?

 /

Kann man Windows 8 (8.1, 10) Partitionen anzeigen und löschen?

 /

Make the keyboard more easier to use in Windows-8.1 / 10!

 /

How to scans all protected system files?

 /