NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » export

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan export ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: export hostednetworkprofile - Eksporter den værtsbaserede netværksprofil til XML-filen. export profile - Eksporter angivne profiler til XML-filer.

NETSH / WLAN / EXPORT

netsh wlan export - Windows Seven - Kommandoer Gemmer profiler fra det tr?dl?se netv?rk til XML-filer. / Windows Seven
netsh, wlan, export, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall mainmode show
Viser en angivet hovedtilstandsregel.
netsh lan show settings
Viser de globale indstillinger for et traditionelt lokalnetv?rk.
netsh advfirewall consec delete
Sletter alle tilsvarende regler for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set filteraction
?ndrer en filterhandling
netsh wlan set createalluserprofile
Tillad eller tillad ikke alle at oprette profiler for
netsh ipsec dynamic show
Viser politik, filter og handlinger fra SPD.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Gemmer profiler fra det tr?dl?se netv?rk til XML-filer. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/export.htm
0.171
16087

The Windows 7, 8.1, 10 Quick Launch bar is gone!

 /

Difference between Bluetooth and Wi-Fi / WLAN!

 /

Kann ich Windows in eine andere Sprache konvertieren?

 /

Where is MS Paint in Windows 10 / 11, can I find,  run, start?

 /

Kann DesktopOK in der Firma ohne Adminrechte das Symbol-Layout speichern?

 /

Bestätigung für den Zwischenablage-Zugriff Internet Explorer, deaktivieren?

 /

Windows Server 2022, 2019, ... 11, 10, 8.1, ... enable / disable ping?

 /

Versteckte Dateien und Ordner in Windows 10/11 anzeigen lassen?

 /

Query CPU usage via the cmd.exe Windows command prompt?

 /

Images can be reduced by drag and drop!

 /

A Magnificent and Great Digital Desktop Clock for all MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

Free writing Program or APP for Windows 10 and 11!

 /