netsh wlan export - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » export

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan export ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: export hostednetworkprofile - Eksporter den værtsbaserede netværksprofil til XML-filen. export profile - Eksporter angivne profiler til XML-filer.

NETSH / WLAN / EXPORT

netsh wlan export - Windows Seven - Kommandoer Gemmer profiler fra det tr?dl?se netv?rk til XML-filer. / Windows Seven
netsh, wlan, export, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall mainmode show
Viser en angivet hovedtilstandsregel.
netsh lan show settings
Viser de globale indstillinger for et traditionelt lokalnetv?rk.
netsh advfirewall consec delete
Sletter alle tilsvarende regler for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set filteraction
?ndrer en filterhandling
netsh wlan set createalluserprofile
Tillad eller tillad ikke alle at oprette profiler for
netsh ipsec dynamic show
Viser politik, filter og handlinger fra SPD.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Gemmer profiler fra det tr?dl?se netv?rk til XML-filer. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/export.htm
0.125
16087

What is quantum computing (quantum computer)?

 /

Are there any problems with this images comparison tool on Windows 10?

 /

A Stress Test for the Windows Computer: processor, graphics and hard drive!

 /

Opening the PC settings under Windows 10 - 3 options!

 /

Die silberne Aero Uhr für Windows-Desktops für alle Betriebssysteme!

 /

Öffnen einer neuen Programminstanz, bzw. Fenster über Windows Start (8.x, 10)!

 /

Find color filter settings under Windows 10, can I!

 /

How can i pictures and posters print from File Explorer Views?

 /

Can I customize the background colour of the active explorer pane!

 /

How can i save and load the desktop icon's position from a file?

 /

Difference between Quality and Performance in FindSameImagesOK?

 /

Opening the PC settings under Windows 10 - 3 options!

 /