NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » export » hostednetworkprofile

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan export hostednetworkprofile ? Format: export hostednetworkprofile Kommentarer: Brug denne kommando til at gemme den værtsbaserede netværksklientprofil i en XML-fil. Den kan føjes til andre trådløse Windows-klienter for at oprette forbindelse til dette værtsbaserede netværk. Eksempler: export hostednetworkprofile

NETSH / WLAN / EXPORT / HOSTEDNETWORKPROFILE

netsh wlan export hostednetworkprofile - Windows Seven - Kommandoer Eksporter den v?rtsbaserede netv?rksprofil til XML-filen. / Windows Seven
netsh, wlan, export, hostednetworkprofile, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall reset
Nulstiller politikken til den standardpolitik, der ikke leveres med Windows.
netsh mbn show
Viser oplysninger.
netsh advfirewall firewall delete
Sletter alle tilsvarende firewallregler.
netsh lan
?ndringer til 'netsh lan'-konteksten.
netsh wlan show filters
Hermed vises listen over tilladte og blokerede netv?rk.
netsh ipsec static add filter
F?jer et filter til filterlisten.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/export/hostednetworkprofile.htm

0.046

Wo sehe ich die angeschlossenen Festplatten unter Windows-7?

 /

Was ist eine SSD-Festplatte und SSHD?

 /

Problems when deleting, and listing on the network and NTFS drives?

 /

Where is the Windows 10 Start Sound, Logoff, Logon (enable, activate)?

 /

GetWindowText liest nicht die Spalten zur jeder Zeile in der Listenansicht  aus, warum?

 /

How to login to windows 10 without live id (local account)?

 /

The random number algorithms is many times faster than c++ rand, why?

 /

Reboot and Delete without query, what does The File Unlocker then?

 /