NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. export - Gemmer LAN-profiler i XML-filer help - Viser en liste over kommandoer. reconnect - Opretter forbindelse igen på en grænseflade set - Konfigurerer indstillinger for grænseflader show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / LAN

netsh lan - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh lan'-konteksten. / Windows Seven
netsh, lan, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh firewall dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh netio show bindingfilters
Viser alle bindingsfiltre.
netsh bridge dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh nap client reset tracing
Nulstiller konfiguration af sporing.
netsh advfirewall show domainprofile
Viser egenskaber for dom?neegenskaberne.
netsh mbn show readyinfo
Viser oplysningerne om parathed for den p?g?ldende gr?nseflade.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan.htm

0.062

Desktop shortcut for windows fax and scan or pin to start or task-bar!

 /

Wie kann ich am Schnellsten den Programme-Ordner in Windows-8 (8.1, 10) öffnen, finden?

 /

How to change Time to display list of operating systems in win 7 (boot)?

 /

Internet Explorer immer am Windows 8.1 Desktop öffnen (keine Metro App)!

 /

How can i change the Contact Info on FaceBook.com?

 /

Disable Windows 8 / 10 auto turn off?

 /

How to change the background colour of the active explorer pane!

 /

Being able to disable auto-arrange within folders?

 /