netsh » lan

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. export - Gemmer LAN-profiler i XML-filer help - Viser en liste over kommandoer. reconnect - Opretter forbindelse igen på en grænseflade set - Konfigurerer indstillinger for grænseflader show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / LAN


Quick - Link:
netsh netio show bindingfilters
Viser alle bindingsfiltre.
netsh nap client reset tracing
Nulstiller konfiguration af sporing.
netsh advfirewall show domainprofile
Viser egenskaber for dom?neegenskaberne.
netsh advfirewall mainmode add
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQ?ndringer til 'netsh lan'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan.htm
0.186
12760
Change settings in Win 8.1/8 when to be notified about customizes on your computer! Windows-8 HAL_INITIALIZATION_FAILED error message during installation? Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)! How can I create millions or billions of files please? Ordner Gruppierung deaktivieren auf Windows 8.1 und 10.1? Open the Disk-Management in Windows 10 or 8.1? Kann mich in Minecraft von Mojang nicht anmelden? How can i connect with Windows 8 / 10 by using Remote Desktop Connection (command, cmd prompt)? Where can I change the alarm sound during the countdown? Install Windows eight and 8.1 without Windows Live ID and Microsoft account!(0)