NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. export - Gemmer LAN-profiler i XML-filer help - Viser en liste over kommandoer. reconnect - Opretter forbindelse igen på en grænseflade set - Konfigurerer indstillinger for grænseflader show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / LAN

netsh lan - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh lan'-konteksten. / Windows Seven
netsh, lan, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh firewall dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh netio show bindingfilters
Viser alle bindingsfiltre.
netsh bridge dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh nap client reset tracing
Nulstiller konfiguration af sporing.
netsh advfirewall show domainprofile
Viser egenskaber for dom?neegenskaberne.
netsh mbn show readyinfo
Viser oplysningerne om parathed for den p?g?ldende gr?nseflade.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh lan'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan.htm
0.156
12760

Turn off the touchscreen on Windows 11, 10 and 8.1, how to disable?

 /

Is Pointer Stick not a joke program, who needs something like this?

 /

Button für Neue Tab, alle Tabs bis auf aktuelles Schließen, alle Tabs Schließen und aktuelles Tab Schließen?

 /

Blick in die Protokollierung bei Problemen in Windows 10/11 Ereignisanzeige!

 /

Wofür sind die Linien und Schaltflächen an der Wurzel?

 /

Compare two separate directorys One is the SYSTEM font directory?

 /

Create on the fly one or multiple non-compressible files!

 /

Extend test period in Windows 7 (Delay activation)!

 /

Login Hintergrund klar oder verschwommen unter Windows 11/10!

 /

Improve desktop, place second monitor correctly under Windows 10/11!

 /

Can I mount on Windows 10 and 8.1 virtual disks like ISO images or VHD drives?

 /

Windows 11 and 10 remove frequent folders from explorer (quick access)?

 /