NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan ? Asagidaki komutlar kullanilabilir: Bu baglamdaki komutlar: ? - Komutlarin bir listesini gösterir. add - Tabloya bir yapilandirma girdisi ekler. delete - Tablodan yapilandirma girdisi siler. dump - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir. export - LAN profillerini XML dosyalarina kaydeder. help - Komutlarin bir listesini gösterir. reconnect - Arabirime yeniden baglanir. set - Arabirimlerdeki ayarlari yapilandirir. show - Bilgileri gösterir. Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir bosluktan sonra ? yazin.

NETSH / LAN

netsh lan - Windows Seven - Komutları `netsh lan' baglaminda yapilan degisiklikler. / Windows Seven
netsh, lan, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh http help
Komutlarin bir listesini gösterir.
netsh p2p group database show statistics
Verilen için
netsh dnsclient set dnsservers
DNS sunucusu modunu ve adreslerini belirler.
netsh netio
`netsh netio' baglaminda yapilan degisiklikler.
netsh branchcache smb set
Yapilandirma parametrelerini ayarlar.
netsh nap client reset configuration
Yapilandirmayi sifirlar.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh lan' baglaminda yapilan degisiklikler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/lan.htm
0.202
13731

CPU frequency, accurately identify the CPU frequency on MS Windows 11,10, ... OS! 

 /

IRQ-Konflikt, was ist das bitte?

 /

Help for Explorer in Windows-10/11!

 /

Was ist EXIF?

 /

How can I turn off Windows 10 / 11 properly?

 /

Mit vier Browser-Fenstern gleichzeitig arbeiten auf Windows 11, 10, ...!

 /

Direct Download free antivirus software for Windows from Microsoft (7,8,Vista,xp)!

 /

Preview the PDF output file!

 /

To customize the path in the address bar or edit, copy, paste!

 /

Can I turn off Task-Bar Thumbnail Preview in Windows 7 (Turn Off/On )?

 /

Exclude external drive from Defender Virus Scan!

 /

Change or update the email password in MS Outlook!

 /