netsh » lan

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan ? Asagidaki komutlar kullanilabilir: Bu baglamdaki komutlar: ? - Komutlarin bir listesini gösterir. add - Tabloya bir yapilandirma girdisi ekler. delete - Tablodan yapilandirma girdisi siler. dump - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir. export - LAN profillerini XML dosyalarina kaydeder. help - Komutlarin bir listesini gösterir. reconnect - Arabirime yeniden baglanir. set - Arabirimlerdeki ayarlari yapilandirir. show - Bilgileri gösterir. Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir bosluktan sonra ? yazin.

NETSH / LAN


Quick - Link:
netsh p2p group database show statistics
Verilen için
netsh dnsclient set dnsservers
DNS sunucusu modunu ve adreslerini belirler.
netsh branchcache smb set
Yapilandirma parametrelerini ayarlar.
netsh nap client reset configuration
Yapilandirmayi sifirlar.
netsh advfirewall show allprofiles
Tüm profillerin özelliklerini görüntüler.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQ`netsh lan' baglaminda yapilan degisiklikler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/lan.htm
0.077
13731
How to uninstall The auto hide cursor? Is a problem-free Postbank real-time transfer possible? Make Windows-10 Standard User to Guest-Account, can I customize rights? Automatic quit or standby if Battery ?? Percent has! The timer can not be set to prevent standby, why? Disable preview in the Taskbar of Windows 10, how to? Backward sorting of PDF scans? Set mouse tolerance when showing the mouse cursor? Where can I see the percentage of the operating system's market share, for example for the new Windows 10? Connect a computer via USB or set up a network, but how?(0)