NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan ? Asagidaki komutlar kullanilabilir: Bu baglamdaki komutlar: ? - Komutlarin bir listesini gösterir. add - Tabloya bir yapilandirma girdisi ekler. delete - Tablodan yapilandirma girdisi siler. dump - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir. export - LAN profillerini XML dosyalarina kaydeder. help - Komutlarin bir listesini gösterir. reconnect - Arabirime yeniden baglanir. set - Arabirimlerdeki ayarlari yapilandirir. show - Bilgileri gösterir. Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir bosluktan sonra ? yazin.

NETSH / LAN

netsh lan - Windows Seven - Komutları `netsh lan' baglaminda yapilan degisiklikler. / Windows Seven
netsh, lan, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh http help
Komutlarin bir listesini gösterir.
netsh p2p group database show statistics
Verilen için
netsh dnsclient set dnsservers
DNS sunucusu modunu ve adreslerini belirler.
netsh netio
`netsh netio' baglaminda yapilan degisiklikler.
netsh branchcache smb set
Yapilandirma parametrelerini ayarlar.
netsh nap client reset configuration
Yapilandirmayi sifirlar.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh lan' baglaminda yapilan degisiklikler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/lan.htm
0.39
13731

Anonymous or private browsing on Windows!

 /

Can I customize the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /

Hide drives, Hard and SSD partitions on Windows 10!

 /

Nicht komprimierbare Dateien erstellen! 

 /

How to Change Desktop Wallpaper / Slideshow in Windows 10?

 /

The aero clock with star textures a little USA!

 /

Auf der Suche nach einem Super duper Datei Explorer für Windows!

 /

How can I deactivate the Windows 8.1 Favorites in the navigation pane?

 /

What is PowerShell?

 /

Detect the Folder Size, File Number and Folder Count!

 /

Help, my Windows 10 taskbar is getting full quickly, what can I do?

 /

Wordpad erscheint in der Taskleiste aber das Fenster ist nicht sichtbar!

 /