NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set allowexplicitcreds - Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte brugerlegitimationsoplysninger til netværksgodkendelse. set autoconfig - Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en grænseflade set blockperiod - Angiv blokeringsperioden. set profileparameter - Angiv parametre i en profil for et traditionelt netværk. set tracing - Aktiverer eller deaktiverer sporing

NETSH / LAN / SET

netsh lan set - Windows Seven - Kommandoer Konfigurerer indstillinger for gr?nseflader / Windows Seven
netsh, lan, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add neighbors
Tilf?jer en naboadresse.
netsh ras diagnostics show installation
Installationsoplysninger.
netsh interface ipv4 show interfaces
Viser gr?nsefladeparametre.
netsh ras aaaa set authserver
Angiver egenskaberne for en godkendelsesserver.
netsh interface ipv4 delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh p2p pnrp dump
Viser et konfigurationsscript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Konfigurerer indstillinger for gr?nseflader / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan/set.htm
0.343
14361

Do not Sleep parameter example!

 /

Can I see auto startup programs in Windows 10 (Apps)?

 /

How can i use the Auto Power Options OK for Windows OS!

 /

No Expand Triangle and Lines in Explorer Tree-View (Folders)!

 /

Compare Fonts TTF OTF on Windows!

 /

Hinzufügen von Windows-7 Desktop Gadgets (Minianwendungen) zu Windows 8.1 / 10!

 /

What is test_exymple@mail.com333?

 /

Try the Dark Theme on Windows 10!

 /

Downgrade Windows 10 to Windows 7 or 8.1, can I uninstall it?

 /

Wie kann man in Windows 8.1 oder 10 einen Neustart mit Wiederherstellungs-Optionen einleiten?

 /

Problem with drivers for the scanner under Windows 10 (install)?

 /

Can I increase and share energy efficiency in the commercial area?

 /