netsh » lan » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set allowexplicitcreds - Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte brugerlegitimationsoplysninger til netværksgodkendelse. set autoconfig - Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en grænseflade set blockperiod - Angiv blokeringsperioden. set profileparameter - Angiv parametre i en profil for et traditionelt netværk. set tracing - Aktiverer eller deaktiverer sporing

NETSH / LAN / SET


Quick - Link:
netsh interface ipv6 add neighbors
Tilf?jer en naboadresse.
netsh ras diagnostics show installation
Installationsoplysninger.
netsh interface ipv4 show interfaces
Viser gr?nsefladeparametre.
netsh interface 6to4 set
Angiver konfigurationsoplysninger.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKonfigurerer indstillinger for gr?nseflader / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan/set.htm
0.124
14361

Windows-10/11 tool to change the color profile for a device, where is it? (printer, fax)

Is Malwarebytes good as an adware and malware cleaner?

Can I change PDF output page size?

Ist meine SSD zu heiß, was ist die empfohlene Temperatur?

Show the full path in the explorer title bar on Windows 10/11!

The XPS Viewer in Windows 10, uninstall or install this print feature?(0)