NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set allowexplicitcreds - Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte brugerlegitimationsoplysninger til netværksgodkendelse. set autoconfig - Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en grænseflade set blockperiod - Angiv blokeringsperioden. set profileparameter - Angiv parametre i en profil for et traditionelt netværk. set tracing - Aktiverer eller deaktiverer sporing

NETSH / LAN / SET

netsh lan set - Windows Seven - Kommandoer Konfigurerer indstillinger for gr?nseflader / Windows Seven
netsh, lan, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add neighbors
Tilf?jer en naboadresse.
netsh ras diagnostics show installation
Installationsoplysninger.
netsh interface ipv4 show interfaces
Viser gr?nsefladeparametre.
netsh ras aaaa set authserver
Angiver egenskaberne for en godkendelsesserver.
netsh interface ipv4 delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh p2p pnrp dump
Viser et konfigurationsscript.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan/set.htm
0.077

Unlock and/or delete locked or protected files and folders on Windows OS. 

 /

Kann ich beim Ordnerinhalte-Ausdruck bestimmte Dateitypen filtern?

 /

In run-command is the control panel not correctly displayed!

 /

Driver query from the command prompt in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Mit Powershell und CMD Dateien verschieben, mit Beispielen?

 /

Can i have a separate tree view for each explorer list view?

 /

Use Internet Explorer 10 or 11 as the default browser in Windows 8, 8.1 and 10 (define)!

 /

How can i change the colour of the header bar of the active window?

 /