NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan » set » tracing

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan set tracing ? Format: set tracing [mode=]yes|no|persistent] Parametre: Tag Værdi mode - Aktiverer eller deaktiverer sporing, eller gør den permanent. Kommentarer: Aktiver eller deaktiver sporing med mulighed for at gøre sporing permanent. Hvis sporing aktiveres, indsamles sporingslogfilerne for trådløst LAN og gemmes i sporingsfilerne. Parameteren "mode" skal angives. I permanent tilstand er sporing stadig aktiv efter genstart af systemet. Hvis sporing er deaktiveret, stoppes både permanent og ikkepermanent sporing. Eksempler: set tracing mode=yes

NETSH / LAN / SET / TRACING

netsh lan set tracing - Windows Seven - Kommandoer Aktiverer eller deaktiverer sporing / Windows Seven
netsh, lan, set, tracing, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface isatap set state
Angiver ISATAP-tilstanden.
netsh rpc
?ndringer til 'netsh rpc'-konteksten.
netsh interface ipv6 set neighbors
Angiver en naboadresse.
netsh ras ipv6 set prefix
Angiver det pr?fiks, RAS-serveren bruger.
netsh interface ipv6 add potentialrouter
F?jer en router til den potentielle routerliste p? en gr?nseflade.
netsh ras diagnostics show loglevel
Viser det globale logf?ringsniveau for RRAS.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan/set/tracing.htm
0.046

Help, no desktop shortcuts are possible on Windows 8.1 / 10, what am I doing wrong?

 /

Das Gerät hat den Leistungstest nicht bestanden - Samsung?

 /

How do I know if I'm running Windows-8 x32/x86 (32 bit) or x64 (32-bit) installed edition ?

 /

Soll ich mir einen gebrauchten Laptop eg Notebook kaufen, oder lieber einen Neuen?

 /