netsh » lan » set » tracing

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan set tracing ? Format: set tracing [mode=]yes|no|persistent] Parametre: Tag Værdi mode - Aktiverer eller deaktiverer sporing, eller gør den permanent. Kommentarer: Aktiver eller deaktiver sporing med mulighed for at gøre sporing permanent. Hvis sporing aktiveres, indsamles sporingslogfilerne for trådløst LAN og gemmes i sporingsfilerne. Parameteren "mode" skal angives. I permanent tilstand er sporing stadig aktiv efter genstart af systemet. Hvis sporing er deaktiveret, stoppes både permanent og ikkepermanent sporing. Eksempler: set tracing mode=yes

NETSH / LAN / SET / TRACING


Quick - Link:
netsh interface isatap set state
Angiver ISATAP-tilstanden.
netsh interface ipv6 set neighbors
Angiver en naboadresse.
netsh ras diagnostics show loglevel
Viser det globale logf?ringsniveau for RRAS.
netsh interface ipv4 show ipaddresses
Viser de aktuelle IP-adresser.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQAktiverer eller deaktiverer sporing / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan/set/tracing.htm
0.046
15100

Is it possible to close Explorer Tab in 1 click, or duplicate?

Windows Server 2012 and direct download links and trial versions!

Download the Visual Studio 2008 Professional Edition, 90-day trial!

Windows protected your PC on MS Desktops, Server and Mobile?

What are Windows 11, 10, ... etc. Services?

Kann ich Magische Maus Spuren auf dem Multi Monitor unter Windows 10/7 verwenden?(0)