NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan » set » tracing

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan set tracing ? Format: set tracing [mode=]yes|no|persistent] Parametre: Tag Værdi mode - Aktiverer eller deaktiverer sporing, eller gør den permanent. Kommentarer: Aktiver eller deaktiver sporing med mulighed for at gøre sporing permanent. Hvis sporing aktiveres, indsamles sporingslogfilerne for trådløst LAN og gemmes i sporingsfilerne. Parameteren "mode" skal angives. I permanent tilstand er sporing stadig aktiv efter genstart af systemet. Hvis sporing er deaktiveret, stoppes både permanent og ikkepermanent sporing. Eksempler: set tracing mode=yes

NETSH / LAN / SET / TRACING

netsh lan set tracing - Windows Seven - Kommandoer Aktiverer eller deaktiverer sporing / Windows Seven
netsh, lan, set, tracing, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface isatap set state
Angiver ISATAP-tilstanden.
netsh rpc
?ndringer til 'netsh rpc'-konteksten.
netsh interface ipv6 set neighbors
Angiver en naboadresse.
netsh ras ipv6 set prefix
Angiver det pr?fiks, RAS-serveren bruger.
netsh interface ipv6 add potentialrouter
F?jer en router til den potentielle routerliste p? en gr?nseflade.
netsh ras diagnostics show loglevel
Viser det globale logf?ringsniveau for RRAS.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan/set/tracing.htm
0.046

How can I quickly open, find, the Program Files folder in Windows 8.1 / 10?

 /

Windows Metrics in old Windows 7 no more in Windows 10 and 8, 8.1!

 /

How to delete favorite filters entered by mistake?

 /

What does *.* Mean?

 /

Jump to a certain point in the Explorer history / navigation!

 /

How can i create a New-Folder in each explorer View?

 /

Is there a way i can stop it from saving the file to my desktop?

 /

Platzhalter, Wildcards, Zeichen vergleich, suchen und finden (Dateitausche)?

 /