NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » lan » set » tracing

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh lan set tracing ? Format: set tracing [mode=]yes|no|persistent] Parametre: Tag Værdi mode - Aktiverer eller deaktiverer sporing, eller gør den permanent. Kommentarer: Aktiver eller deaktiver sporing med mulighed for at gøre sporing permanent. Hvis sporing aktiveres, indsamles sporingslogfilerne for trådløst LAN og gemmes i sporingsfilerne. Parameteren "mode" skal angives. I permanent tilstand er sporing stadig aktiv efter genstart af systemet. Hvis sporing er deaktiveret, stoppes både permanent og ikkepermanent sporing. Eksempler: set tracing mode=yes

NETSH / LAN / SET / TRACING

netsh lan set tracing - Windows Seven - Kommandoer Aktiverer eller deaktiverer sporing / Windows Seven
netsh, lan, set, tracing, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface isatap set state
Angiver ISATAP-tilstanden.
netsh rpc
?ndringer til 'netsh rpc'-konteksten.
netsh interface ipv6 set neighbors
Angiver en naboadresse.
netsh ras ipv6 set prefix
Angiver det pr?fiks, RAS-serveren bruger.
netsh interface ipv6 add potentialrouter
F?jer en router til den potentielle routerliste p? en gr?nseflade.
netsh ras diagnostics show loglevel
Viser det globale logf?ringsniveau for RRAS.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/lan/set/tracing.htm
0.092

Leichtes Auslesen des Leistungs Indexes unter Windows 10 und 8.1

 /

Windows and Native resolution?

 /

The Quad-Explorer for Windows 10!

 /

A clock on the Windows desktop with a glass effect!

 /

Explorer window have 1 or more tabs and default folder tab? 

 /

Create Your Own Test Certificate (code signing certificate)?

 /

Uninstall The-Aero-Clock, how to?

 /

Windows 10 Run-Command Dialog via Desktop Shortcut?

 /