NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » set » neighbors

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 set neighbors ? Format: set neighbors [interface=] [address=]] [neighbor=] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Adresse på nabo. neighbor - Linklagadresse på nabo. store - En af følgende værdier: active: Adressen vil forsvinde ved næste start. persistent: Adressen vil være vedvarende. Dette er standarden. Eksempel: set neighbors "Private" "fec0::2" "12-34-56-78-9a-bc"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / NEIGHBORS

netsh interface ipv6 set neighbors - Windows Seven - Kommandoer Angiver en naboadresse. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, set, neighbors, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras set sstp-ssl-cert
Angiver konfigurationen af det aktuelle SSTP-certifikat
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Sletter en pr?fikspolitik.
netsh ras ip delete
Fjerner poster fra en tabel.
netsh interface ipv4 show udpstats
Viser UDP-statistik.
netsh ras add registeredserver
Registrerer den angivne Windows-computer som en
netsh interface ipv4 set
Angiver konfigurationsoplysninger.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/set/neighbors.htm

0.046

Why can I not delete a VHD file in Windows 8.1 or 8?

 /

Windows-8 Download?

 /

How to show Recycle Bin Icon on the Windows 7 Desktop?

 /

Is my Windows 10 activated, where can I see it?

 /

How can I change the favorites folder in Q-Dir?

 /

Can I change PDF output page size?

 /

Wo befindet sich der reale Ordner-Pfad zum Desktop in Windows 8 (8.1, 10)?

 /

How to change the Home-Group Password on Windows-7?

 /