NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » set » neighbors

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 set neighbors ? Format: set neighbors [interface=] [address=]] [neighbor=] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Adresse på nabo. neighbor - Linklagadresse på nabo. store - En af følgende værdier: active: Adressen vil forsvinde ved næste start. persistent: Adressen vil være vedvarende. Dette er standarden. Eksempel: set neighbors "Private" "fec0::2" "12-34-56-78-9a-bc"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / NEIGHBORS

netsh interface ipv6 set neighbors - Windows Seven - Kommandoer Angiver en naboadresse. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, set, neighbors, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras set sstp-ssl-cert
Angiver konfigurationen af det aktuelle SSTP-certifikat
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Sletter en pr?fikspolitik.
netsh ras ip delete
Fjerner poster fra en tabel.
netsh interface ipv4 show udpstats
Viser UDP-statistik.
netsh ras add registeredserver
Registrerer den angivne Windows-computer som en
netsh interface ipv4 set
Angiver konfigurationsoplysninger.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/set/neighbors.htm
0.061

How can auto start the Mouse Pointer-Stick with Windows?

 /

Show hidden files and folders in Windows 10, how to?

 /

Do i also need a disk, if yes, for what?

 /

Windows 8 Beta Download?

 /

What is the XPS Viewer in Windows 10, can i uninstall it (printer)?

 /

What does Reboot immediately in The File Unlocker?

 /

System Sounds adjust, change or activate in Windows 10 / 8.1!

 /

Is desktop icons hiding not a joke program, who needs that?

 /