NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » delete » prefixpolicy

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 delete prefixpolicy ? Format: delete prefixpolicy [prefix=]/ [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi prefix - Det præfiks, der skal slettes en politik for. store - En af følgende værdier: active: Sletningen gælder kun til næste start. persistent: Sletningen er permanent (standard). Bemærkninger: Sletter politikken til valg af kilde- og destinationsadresse for et bestemt præfiks. Eksempel: delete prefixpolicy ::/96

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 delete prefixpolicy - Windows Seven - Kommandoer Sletter en pr?fikspolitik. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, delete, prefixpolicy, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh lan help
Viser en liste over kommandoer.
netsh wlan start
Start v?rtsbaseret netv?rk.
netsh ipsec static delete filteraction
Sletter en filterhandling.
netsh wlan export hostednetworkprofile
Eksporter den v?rtsbaserede netv?rksprofil til XML-filen.
netsh ipsec dynamic delete mmpolicy
Sletter en hovedtilstandspolitik fra SPD.
netsh winhttp reset proxy
Nulstiller WinHTTP-proxyindstillingen til DIRECT.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/delete/prefixpolicy.htm
0.062

Save icon layout and restore it.

 /

Enable/disable Aero Transparency via Desktop Shortcut in Windows 7 and Vista?

 /

Auto login without password on Windows 7 (How to)?

 /

Hängende Windows Programme Schließen und Terminiren!

 /

Directory expression Directory structure and file details!

 /

Pointer Stick Neon Yellow Metallic on Windows Desktop!

 /

Das Trennen der VHD über die Datenträgerverwaltung in Windows 8.1/8/10!

 /

Kann man in Windows 8.1 / 10 den Sperrbildschirm deaktivieren?

 /