NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » delete » prefixpolicy

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 delete prefixpolicy ? Format: delete prefixpolicy [prefix=]/ [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi prefix - Det præfiks, der skal slettes en politik for. store - En af følgende værdier: active: Sletningen gælder kun til næste start. persistent: Sletningen er permanent (standard). Bemærkninger: Sletter politikken til valg af kilde- og destinationsadresse for et bestemt præfiks. Eksempel: delete prefixpolicy ::/96

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 delete prefixpolicy - Windows Seven - Kommandoer Sletter en pr?fikspolitik. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, delete, prefixpolicy, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh lan help
Viser en liste over kommandoer.
netsh wlan start
Start v?rtsbaseret netv?rk.
netsh ipsec static delete filteraction
Sletter en filterhandling.
netsh wlan export hostednetworkprofile
Eksporter den v?rtsbaserede netv?rksprofil til XML-filen.
netsh ipsec dynamic delete mmpolicy
Sletter en hovedtilstandspolitik fra SPD.
netsh winhttp reset proxy
Nulstiller WinHTTP-proxyindstillingen til DIRECT.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter en pr?fikspolitik. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/delete/prefixpolicy.htm
0.218
17945

How to open User Account Control Settings in Windows 7?

 /

Can I increase and share energy efficiency in the commercial area?

 /

What does cross-platform mean?

 /

Difference between update and refresh, meaning with examples?

 /

Create several PDF pages optionally with TWAIN or WIA!

 /

A little helpers, I have still not found, something like "minimize to tray"?

 /

Can I scans all protected system files (command-line)?

 /

Is it possible to adjust the Window animations under Windows 10?

 /

Durchsichtige Symbole am Windows-10 Desktop entfernen?

 /

Automatically expand folder in Windows 10 tree view (open)!

 /

Preview fonts installed in Windows 10, how does that work?

 /

Start the programs in compatibility mode  on Windows 8.1 / 10, can I?

 /