netsh » interface » ipv6 » delete » prefixpolicy

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 delete prefixpolicy ? Format: delete prefixpolicy [prefix=]/ [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi prefix - Det præfiks, der skal slettes en politik for. store - En af følgende værdier: active: Sletningen gælder kun til næste start. persistent: Sletningen er permanent (standard). Bemærkninger: Sletter politikken til valg af kilde- og destinationsadresse for et bestemt præfiks. Eksempel: delete prefixpolicy ::/96

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / PREFIXPOLICY


Quick - Link:
netsh ipsec static delete filteraction
Sletter en filterhandling.
netsh wlan export hostednetworkprofile
Eksporter den v?rtsbaserede netv?rksprofil til XML-filen.
netsh ipsec dynamic delete mmpolicy
Sletter en hovedtilstandspolitik fra SPD.
netsh interface tcp delete chimneyport
Sletter en TCP Chimney-portpost fra aflastningstabellen.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQSletter en pr?fikspolitik. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/delete/prefixpolicy.htm
0.046
17945

How to change the Windows 8 user password, remove or create?

Wie kann ich die offenen Shop Apps in Windows 8.1 Metro schließen?

Copy Windows 8.1 and 10 directory view settings for all directorys, (match, transfer)?

Wo sind die Einträge für Autostart in Windows 8.1/10/11 Registrierung?

I don't want a watermark on my scaled down vacation photos!

How can I crack the www.gmx.de password or log in or register at www.gmx.com?(0)