NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » tcp » delete » chimneyport

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface tcp delete chimneyport ? Format: delete chimneyport [localport=]*| [remoteport=]*| Parametre: Kode Værdi localport - Kildeporten skal angives. *: alle porte. Dette stemmer overens med en * i valgtabellen. heltal: portnummer remoteport - Destinationsporten skal angives. *: alle porte. Dette svarer til en * i valgtabellen. heltal: portnummer Bemærkninger: Sletter portpost fra TCP Chimney-aflastningsvalgtabellen Eksempel: delete chimneyport 80 * delete chimneyport localport=80 remoteport=*

NETSH / INTERFACE / TCP / DELETE / CHIMNEYPORT

netsh interface tcp delete chimneyport - Windows Seven - Kommandoer Sletter en TCP Chimney-portpost fra aflastningstabellen. / Windows Seven
netsh, interface, tcp, delete, chimneyport, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh rpc filter dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ipv6 show global
Viser globale konfigurationsparametre.
netsh ras set type
Angiver computerens router- og RAS-funktioner.
netsh interface ipv6 delete route
Sletter en rute.
netsh ras ip delete pool
Sletter alle omr?der fra den statiske IP-adressegruppe.
netsh interface ipv4 show winsservers
Viser WINS-serverens adresser.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/tcp/delete/chimneyport.htm

0.078

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /

What is maximum number of hops to search for target host?

 /

Quad-Dir and Windows x64. How does it work?

 /

Classic and modern Address-Bar!

 /

Verwenden Sie ein spezielles Icon-Layout für den Windows-Start!

 /

Decode, Encode, Decompress, Compress?

 /

What does restore the clipboard in Multi Clipboard slots on Windows 10 (8.1, 7)?

 /

Disable Quick Text Paste via Task-Bar Tray Menu!

 /