NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » tcp » delete » chimneyport

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface tcp delete chimneyport ? Format: delete chimneyport [localport=]*| [remoteport=]*| Parametre: Kode Værdi localport - Kildeporten skal angives. *: alle porte. Dette stemmer overens med en * i valgtabellen. heltal: portnummer remoteport - Destinationsporten skal angives. *: alle porte. Dette svarer til en * i valgtabellen. heltal: portnummer Bemærkninger: Sletter portpost fra TCP Chimney-aflastningsvalgtabellen Eksempel: delete chimneyport 80 * delete chimneyport localport=80 remoteport=*

NETSH / INTERFACE / TCP / DELETE / CHIMNEYPORT

netsh interface tcp delete chimneyport - Windows Seven - Kommandoer Sletter en TCP Chimney-portpost fra aflastningstabellen. / Windows Seven
netsh, interface, tcp, delete, chimneyport, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh rpc filter dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ipv6 show global
Viser globale konfigurationsparametre.
netsh ras set type
Angiver computerens router- og RAS-funktioner.
netsh interface ipv6 delete route
Sletter en rute.
netsh ras ip delete pool
Sletter alle omr?der fra den statiske IP-adressegruppe.
netsh interface ipv4 show winsservers
Viser WINS-serverens adresser.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/tcp/delete/chimneyport.htm
0.031

Windows 10 desktop icons are so big, why, how to change this?

 /

How can i change the preview filter settings?

 /

How to see my Computer and Network on Windows 7 desktop?

 /

Windows 10 Passwort ändern, entfernen, bzw. neues Kennwort setzen, aber wo?

 /