NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » show » global

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 show global ? Format: show global [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi store - En af følgende værdier: active: Vis oplysningerne i stakken (standard). persistent: Vis permanente oplysninger. Bemærkninger: Viser globale konfigurationsparametre.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / GLOBAL

netsh interface ipv6 show global - Windows Seven - Kommandoer Viser globale konfigurationsparametre. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, show, global, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan start
Start v?rtsbaseret netv?rk.
netsh ipsec static delete filteraction
Sletter en filterhandling.
netsh wlan export hostednetworkprofile
Eksporter den v?rtsbaserede netv?rksprofil til XML-filen.
netsh ipsec dynamic delete mmpolicy
Sletter en hovedtilstandspolitik fra SPD.
netsh winhttp reset proxy
Nulstiller WinHTTP-proxyindstillingen til DIRECT.
netsh interface tcp delete chimneyport
Sletter en TCP Chimney-portpost fra aflastningstabellen.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/show/global.htm
0.077

Why is not an organizer integrated (to allow event scheduling and notifications)?

 /

Color filter for files and folders in Explorer views eg MP3, but how?

 /

Bilder und MP3 Audio zu einem Film zusammenfügen für YouTube!

 /

Neuberechnen des Windows Leistungsindex jederzeit (10, 8.1)!

 /

How to open DVD or CD Burning Folder in Windows-8, 8.1 and Win 10 (chamber)?

 /

How can i browse FTP folders in Explorer Views, do you support SFTP?

 /

How can i translate Auto Hide Mouse Cursor Free in my language?

 /

Den Dateimanager Titel in der Titelleiste ändern (Q-Dir)?

 /