NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » show » global

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 show global ? Format: show global [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi store - En af følgende værdier: active: Vis oplysningerne i stakken (standard). persistent: Vis permanente oplysninger. Bemærkninger: Viser globale konfigurationsparametre.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / GLOBAL

netsh interface ipv6 show global - Windows Seven - Kommandoer Viser globale konfigurationsparametre. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, show, global, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan start
Start v?rtsbaseret netv?rk.
netsh ipsec static delete filteraction
Sletter en filterhandling.
netsh wlan export hostednetworkprofile
Eksporter den v?rtsbaserede netv?rksprofil til XML-filen.
netsh ipsec dynamic delete mmpolicy
Sletter en hovedtilstandspolitik fra SPD.
netsh winhttp reset proxy
Nulstiller WinHTTP-proxyindstillingen til DIRECT.
netsh interface tcp delete chimneyport
Sletter en TCP Chimney-portpost fra aflastningstabellen.












Windows-10





Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/show/global.htm

0.093

8 Lösungen, um den Task-Manager in Windows 8.1, 8  und 10 zu öffnen, bzw. starten!

 /

Paths problems with blank spaces and environment variables, solved!

 /

Create Internet Shortcut in the Windows 10 Start Menu?

 /

The random number algorithms is many times faster than c++ rand, why?

 /

Error message no scanner connected Windows 10?

 /

How to define in Windows 8 / 10 a program to open multiple file types?

 /

Was ist ein Windows Startmenü?

 /

Ich habe eine Sehbehinderung. Kann ich die Schriftgröße verändern?

 /