netsh » interface » ipv6 » show » global

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 show global ? Format: show global [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi store - En af følgende værdier: active: Vis oplysningerne i stakken (standard). persistent: Vis permanente oplysninger. Bemærkninger: Viser globale konfigurationsparametre.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / GLOBAL


Quick - Link:
netsh ipsec static delete filteraction
Sletter en filterhandling.
netsh wlan export hostednetworkprofile
Eksporter den v?rtsbaserede netv?rksprofil til XML-filen.
netsh ipsec dynamic delete mmpolicy
Sletter en hovedtilstandspolitik fra SPD.
netsh interface tcp delete chimneyport
Sletter en TCP Chimney-portpost fra aflastningstabellen.
netsh trace show status
Viser sporingskonfiguration.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQViser globale konfigurationsparametre. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/show/global.htm
0.046
17518

RAM Test on Windows 10 and Windows 11!

With several Monitors make the Windows 11 or 10 desktop better to use!

Im Datei Explorer die Bibliotheken anzeigen unter Windows 11 und 10!

Schritt für Schritt neue Festplatte aufteilen, formatieren, verkleinern...!

Free form Screenshot and edit in MS Paint on Windows 11, 10, 8.1, ...!

The lost Internet Explorer on Windows 10!(0)