NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » tcp

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface tcp ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Nulstil alle TCP-parametre til deres standardværdier. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / INTERFACE / TCP

netsh interface tcp - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh interface tcp'-konteksten. / Windows Seven
netsh, interface, tcp, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras diagnostics show configuration
Konfigurationsoplysninger.
netsh interface ipv4 show icmpstats
Viser ICMP-statistik.
netsh ras aaaa set authentication
Angiver godkendelsesprovideren.
netsh interface ipv4 add winsservers
Tilf?jer en statisk adresse p? en WINS-server.
netsh p2p pnrp diagnostics ping seed
Pinger den konfigurerede oprindelsesserver. Det fors?ges at pinge seks gange.
netsh interface 6to4 help
Viser en liste over kommandoer.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

?ndringer til 'netsh interface tcp'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/tcp.htm
0.265
15719

For what stop sleep computer program?

 /

Kann mein MS-Surface mit Windows 10 durch den Regen beschädigt werden!

 /

Was ist eine Hexadezimalziffer (Hexa-Zahl)?

 /

Bei Drag&Drop im Netzwerk macht Q-Dir nichts (XP+SP3+IE7)!

 /

Download Windows-8 / 8.1 version for testing?

 /

System administrator Windows 10, how to activate the full admin account?

 /

Open and Change Windows-10 Control-Panel to classic view (find, start)?

 /

Customize the Windows 8.1 / 10 desktop!

 /

Activate, Modify the preview window in Explorer Windows 8.1 / 10?

 /

Alternative Windows Console Download klappt nicht!

 /

How to change the desktop Icon size in Windows 8 / 10 to classic (8.1, XP)?

 /

Error message com.google.process.gapps has stopped?

 /