NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » tcp

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface tcp ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Nulstil alle TCP-parametre til deres standardværdier. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / INTERFACE / TCP

netsh interface tcp - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh interface tcp'-konteksten. / Windows Seven
netsh, interface, tcp, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras diagnostics show configuration
Konfigurationsoplysninger.
netsh interface ipv4 show icmpstats
Viser ICMP-statistik.
netsh ras aaaa set authentication
Angiver godkendelsesprovideren.
netsh interface ipv4 add winsservers
Tilf?jer en statisk adresse p? en WINS-server.
netsh p2p pnrp diagnostics ping seed
Pinger den konfigurerede oprindelsesserver. Det fors?ges at pinge seks gange.
netsh interface 6to4 help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/tcp.htm

0.077

Download Windows Server 2012 R2 x64 and test it!

 /

Wie kann ich die Sprache in Windows-10 ändern?

 /

How to mount in Windows-8 / 10 and 8.1 virtual disks like ISO images or VHD drives?

 /

Festplatte startet nicht, Klickgeräusche sind zu hören?

 /

Tree-List-View-Hybrid-OK in Mein-Platz!

 /

Ordner vs. Ordner und Alle vergleichen?

 /

Restore Windows List-View Font Size in Windows to default!

 /

Warum, Ich bin ein Profi und weiß was ich tue?

 /