NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » tcp

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface tcp ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Nulstil alle TCP-parametre til deres standardværdier. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / INTERFACE / TCP

netsh interface tcp - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh interface tcp'-konteksten. / Windows Seven
netsh, interface, tcp, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras diagnostics show configuration
Konfigurationsoplysninger.
netsh interface ipv4 show icmpstats
Viser ICMP-statistik.
netsh ras aaaa set authentication
Angiver godkendelsesprovideren.
netsh interface ipv4 add winsservers
Tilf?jer en statisk adresse p? en WINS-server.
netsh p2p pnrp diagnostics ping seed
Pinger den konfigurerede oprindelsesserver. Det fors?ges at pinge seks gange.
netsh interface 6to4 help
Viser en liste over kommandoer.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/tcp.htm

0.046

Disable or enable Hibernate and Sleep at Windows 8/10 and 8.1, how to?

 /

How to find WordPad in Windows 8.1 (start, open ,run)?

 /

Why is Windows 8.1 x64 bigger than x32 on HD and Greater on DVD?

 /

Ist meine Festplatte HDD oder SSD unter Windows 10 / 8.1?

 /

Die Auslagerungsdatei beim Herunterfahren löschen in Win 8, 8.1, 7 und 10 !

 /

Desktop shortcut for Excel, Outlook, Word 2013 on the Windows 8.1 / 10 Desktop?

 /

Cmd.exe korrekt verlassen, gibt es hier einen Befehl?

 /

How to open DVD or CD Burning Folder in Windows-8, 8.1 and Win 10 (chamber)?

 /