NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » tcp

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface tcp ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Nulstil alle TCP-parametre til deres standardværdier. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / INTERFACE / TCP

netsh interface tcp - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh interface tcp'-konteksten. / Windows Seven
netsh, interface, tcp, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras diagnostics show configuration
Konfigurationsoplysninger.
netsh interface ipv4 show icmpstats
Viser ICMP-statistik.
netsh ras aaaa set authentication
Angiver godkendelsesprovideren.
netsh interface ipv4 add winsservers
Tilf?jer en statisk adresse p? en WINS-server.
netsh p2p pnrp diagnostics ping seed
Pinger den konfigurerede oprindelsesserver. Det fors?ges at pinge seks gange.
netsh interface 6to4 help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh interface tcp'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/tcp.htm
0.14
15719

How can I query or find out the shipment number on ebay.com?

 /

Neben Schreiben, Löschen und Unbenennen würde ich auch noch gerne Kopieren überwachen?

 /

Keyboard shortcuts in MS Office to open the options!

 /

Unfortunately my Bitdefender Security started in GetWindowText?

 /

Force in Windows 10 / 11 to log off plus other user accounts!

 /

Entfernen vom Web Suchfeld in der Taskleiste von Windows 10 (aktiviert, deaktiviert)?

 /

Can I encrypt certain folders / files in Windows 11?

 /

How can I see in Win-7 if I have Windows x32 / x86 or x64 Edition?

 /

Customize the Windows 8.1 / 10 desktop!

 /

A certificate was explicitly blocked by the issuer!

 /

Can I test your touchscreen quickly for the multi-touch function!

 /

What are desktop fonts?

 /