NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » tcp » show

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface tcp show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show chimneyapplications - Viser programmer i TCP Chimney-aflastningstabellen. show chimneyports - Viser porttuples i TCP Chimney-aflastningstabellen. show chimneystats - Viser TCP Chimney-statistik for chimneykompatible grænseflader. show global - Viser globale TCP-parametre. show heuristics - Viser TCP-parametre for heuristik. show netdmastats - Viser statistik for TCP/IP-forbruget af NetDMA-funktionaliteten. show security - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=152840

NETSH / INTERFACE / TCP / SHOW

netsh interface tcp show - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows Seven
netsh, interface, tcp, show, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan set profileorder
Angiv den ?nskede r?kkef?lge for en profil for et tr?dl?st netv?rk.
netsh ipsec dynamic show config
Viser IPSec-konfiguration
netsh winsock remove
Fjerner en Winsock-LSP fra systemet.
netsh interface tcp show heuristics
Viser TCP-parametre for heuristik.
netsh wfp dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/tcp/show.htm

0.061

Long file and folder paths in the CMD prompt (insert,paste)!

 /

Help Windows 10 does not have any libraries, what am I doing wrong?

 /

The alternative Screen Magnifier for Windows The One-Loupe!

 /

Windows-10 Touch Screen Kalibrierung bei Tablets und PCs finden?

 /

Connect to a Remote Registry, how to for Windows?

 /

How to use the Start screen instead of Classic Start menu in Windows-10?

 /

How to customize Windows Smart Screen in Win 8.1 and 8 (turn-off, disable)!

 /

Where can I find in Windows 8.1 and 10 allowed programs to communicate through Firewall?

 /