NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » tcp » show » chimneystats

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface tcp show chimneystats ? Format: show chimneystats [[interface=]] Parametre: Navn Værdi interface - Navn på eller indeks for grænseflade. Hvis den er angivet, vises der detaljerede statistikker for den grænseflade, der anmodes. Hvis den udelades, vises der en oversigtsstatistik for alle chimneykompatible grænseflader. Kommentarer: Viser TCP Chimney-statistik.

NETSH / INTERFACE / TCP / SHOW / CHIMNEYSTATS

netsh interface tcp show chimneystats - Windows Seven - Kommandoer Viser TCP Chimney-statistik for chimneykompatible gr?nseflader. / Windows Seven
netsh, interface, tcp, show, chimneystats, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall export
Eksporterer den aktuelle politik til en fil.
netsh ipsec static show gpoassignedpolicy
Viser oplysninger om en gruppetildelt politik.
netsh wlan show autoconfig
Hermed vises, om logikken for automatisk konfiguration er aktiveret eller
netsh ipsec dynamic show rule
Viser oplysninger om regler fra SPD.
netsh winsock show catalog
Viser indholdet af Winsock-kataloget.
netsh interface teredo set state
Angiver Teredo-tilstanden.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/tcp/show/chimneystats.htm

0.077

When Unicode version and when Ansi version?

 /

Exclude a Folder in Windows 10 Defender!

 /

Customize Recycle Bin in Windows 10, how to?

 /

Der Navigationsbereich mit der Verzeichnisstruktur fehlt im Windows-10 Explorer, warum?

 /

Ein kleines Helferlein habe ich jedoch noch nicht gefunden, so etwas wie "minimize to tray"?

 /

Tray-Funktion, um eine Windows CPU, Arbeitsspeicher Auslastung zu sehen!

 /

Image / Scan: Fit to the Page or Crop to the PDF Page!

 /

Use timestamps from a specific windows file or folder!

 /