NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » tcp » show » chimneystats

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface tcp show chimneystats ? Format: show chimneystats [[interface=]] Parametre: Navn Værdi interface - Navn på eller indeks for grænseflade. Hvis den er angivet, vises der detaljerede statistikker for den grænseflade, der anmodes. Hvis den udelades, vises der en oversigtsstatistik for alle chimneykompatible grænseflader. Kommentarer: Viser TCP Chimney-statistik.

NETSH / INTERFACE / TCP / SHOW / CHIMNEYSTATS

netsh interface tcp show chimneystats - Windows Seven - Kommandoer Viser TCP Chimney-statistik for chimneykompatible gr?nseflader. / Windows Seven
netsh, interface, tcp, show, chimneystats, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall export
Eksporterer den aktuelle politik til en fil.
netsh ipsec static show gpoassignedpolicy
Viser oplysninger om en gruppetildelt politik.
netsh wlan show autoconfig
Hermed vises, om logikken for automatisk konfiguration er aktiveret eller
netsh ipsec dynamic show rule
Viser oplysninger om regler fra SPD.
netsh winsock show catalog
Viser indholdet af Winsock-kataloget.
netsh interface teredo set state
Angiver Teredo-tilstanden.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser TCP Chimney-statistik for chimneykompatible gr?nseflader. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/tcp/show/chimneystats.htm
0.28
21127

Is it really wise to offer drive C:\ and system for ejection ...?

 /

I'm looking to install your program on multiple computer?

 /

Anpassen der Symbol-Größe in der Task-Leiste von Windows 8.1 / 10!

 /

I closed the desktop notes by mistake, what can I do?

 /

Open the Indexing Options in Windows 10!

 /

2 x quad explorer with separate settings!

 /

Know your download location for Vista Language Packs?

 /

Command line CMD background change color, but how, with example?

 /

At incorrect time Change the time zone in Windows 10!

 /

Print multiple pictures on one page, Windows 10!

 /

Unlock and delete Files and Folder via MS File-Explorer Context Menu?

 /

Start mit der letzten Windows Position und Ansichtseinstellung Explorer Q-Dir!

 /