netsh interface teredo set state - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » teredo » set » state

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface teredo set state ? Format: set state [[type]=disabled|client|enterpriseclient|server|default] [[servername=]||default] [[refreshinterval=]|default] [[clientport=]|default] [[servervirtualip=]|default] Parametre: Navn Værdi type - En af følgende værdier: disabled: Deaktiver Teredo-tjenesten. client: Aktiver Teredo-klienten. enterpriseclient: Spring over administreret netværksregistrering. server: Aktiver Teredo-tjenesten. default: Standardtilstand er klient. servername - Navnet på eller IPv4-adressen til Teredo-serveren. refreshinterval - Opdateringsinterval for klienten (i sekunder). clientport - Klientens UDP-port (vælges ellers af systemet). servervirtualip - IPv4-adressen til serverens virtuelle IP. Er ikke tilgængelig, hvis den køres som en Teredo-klient. Kommentarer: Angiver Teredo-tilstanden. Hvis du angiver argumentet til en parameter som 'default', anvendes systemstandarden. Indstillingen 'type=server' fungerer kun på server-SKU'er. Eksempler: set state disable set state client teredo.ipv6.microsoft.com 60 34567

NETSH / INTERFACE / TEREDO / SET / STATE

netsh interface teredo set state - Windows Seven - Kommandoer Angiver Teredo-tilstanden. / Windows Seven
netsh, interface, teredo, set, state, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh http add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh p2p collab contact export
Eksporter mine kontaktoplysninger til en fil.
netsh bridge show adapter
Viser de kort, der er konfigureret som en enkelt sammenknytning.
netsh nap client set hash
Angiver hashkonfigurationen.
netsh branchcache dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh namespace dump
Viser et konfigurationsscript.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Angiver Teredo-tilstanden. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/teredo/set/state.htm
0.14
16351

Anfrage auf ein kleines Programm, das den Stromsparmodus, Standby, Ruhezustand verhindert?

 /

Edit Q-Dir *.qdr file for a custom start of the quad file explorer!

 /

DesktopOK isn't saving my desktop icons. How do i uninstall it?

 /

Unterschied zwischen Internet und Intranet?

 /

How can I block to open *.zip, *.rar *.cab folder in explorer view?

 /

Is restart good for Android mobile smartphones?

 /

PC-Monitor am Mac Book anschließen oder LED TV, aber wie!

 /

Set the E-mail message status to read or unread in Thunderbird, can I?

 /

Is portable use of Desktop Icon Save possible ho to find the DesktopOK.ini?

 /

Windows x64 Betriebssysteme, was dat?

 /

Can I enable/turn off directorys size ToolTips in Windows-7/10/8.1 Explorer?

 /

The cursor in text editors is too wide on Windows 10, why?

 /