netsh » interface » teredo » set » state

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface teredo set state ? Format: set state [[type]=disabled|client|enterpriseclient|server|default] [[servername=]||default] [[refreshinterval=]|default] [[clientport=]|default] [[servervirtualip=]|default] Parametre: Navn Værdi type - En af følgende værdier: disabled: Deaktiver Teredo-tjenesten. client: Aktiver Teredo-klienten. enterpriseclient: Spring over administreret netværksregistrering. server: Aktiver Teredo-tjenesten. default: Standardtilstand er klient. servername - Navnet på eller IPv4-adressen til Teredo-serveren. refreshinterval - Opdateringsinterval for klienten (i sekunder). clientport - Klientens UDP-port (vælges ellers af systemet). servervirtualip - IPv4-adressen til serverens virtuelle IP. Er ikke tilgængelig, hvis den køres som en Teredo-klient. Kommentarer: Angiver Teredo-tilstanden. Hvis du angiver argumentet til en parameter som 'default', anvendes systemstandarden. Indstillingen 'type=server' fungerer kun på server-SKU'er. Eksempler: set state disable set state client teredo.ipv6.microsoft.com 60 34567

NETSH / INTERFACE / TEREDO / SET / STATE


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQAngiver Teredo-tilstanden. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/teredo/set/state.htm
0.061
16351

Modify the size of the icons in the task bar of Windows 8.1 and 10!

In Windows 8.1 und 10 zwischen Lokal und Microsoft Account wechseln (Benutzerkonto)!

Wie aktiviere ich das automatische Sichern und Erstellen eines Verlaufs für Dateien in Windows-8 / 8.1 / 10?

How to select/add users for Windows 8 / 10 / 11 Remote Desktop connections (allow, disallow, access authorization)?

How can I create millions or billions of files please?

Wrong detection of CPU manufacturers and series i5, i9, why?(0)