netsh interface teredo set state - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » teredo » set » state

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface teredo set state ? Format: set state [[type]=disabled|client|enterpriseclient|server|default] [[servername=]||default] [[refreshinterval=]|default] [[clientport=]|default] [[servervirtualip=]|default] Parametre: Navn Værdi type - En af følgende værdier: disabled: Deaktiver Teredo-tjenesten. client: Aktiver Teredo-klienten. enterpriseclient: Spring over administreret netværksregistrering. server: Aktiver Teredo-tjenesten. default: Standardtilstand er klient. servername - Navnet på eller IPv4-adressen til Teredo-serveren. refreshinterval - Opdateringsinterval for klienten (i sekunder). clientport - Klientens UDP-port (vælges ellers af systemet). servervirtualip - IPv4-adressen til serverens virtuelle IP. Er ikke tilgængelig, hvis den køres som en Teredo-klient. Kommentarer: Angiver Teredo-tilstanden. Hvis du angiver argumentet til en parameter som 'default', anvendes systemstandarden. Indstillingen 'type=server' fungerer kun på server-SKU'er. Eksempler: set state disable set state client teredo.ipv6.microsoft.com 60 34567

NETSH / INTERFACE / TEREDO / SET / STATE

netsh interface teredo set state - Windows Seven - Kommandoer Angiver Teredo-tilstanden. / Windows Seven
netsh, interface, teredo, set, state, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh http add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh p2p collab contact export
Eksporter mine kontaktoplysninger til en fil.
netsh bridge show adapter
Viser de kort, der er konfigureret som en enkelt sammenknytning.
netsh nap client set hash
Angiver hashkonfigurationen.
netsh branchcache dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh namespace dump
Viser et konfigurationsscript.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Angiver Teredo-tilstanden. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/teredo/set/state.htm
0.125
16351

The ejection of the VHD over the MS Explorer in Windows 8.1 / 10!

 /

How can I turn off the seconds Pointer in the desktop Clock (Windows)?

 /

KO Timer zum Beenden der Windows Apps und Programme!

 /

How to open Windows 8.1 or 8 Control Panel (run, find, start)?

 /

Show the full path in the explorer title bar on Windows-10!

 /

Was ist ein Gleitkomma (Gleitkommazahlen)?

 /

Prevent Recovery of deleted files under Windows 10 / 8.1 without additional software!

 /

Can I find WordPad in Windows 8.1 (start, open ,run)?

 /

Decode, Encode, Entkomprimieren, Komprimieren?

 /

Wie kann ich bei Windows-7 Laufwerkbuchstaben und -pfade bei DVD-ROM/CD-ROM Laufwerken ändern?

 /

What is a Windows document?

 /

Make Windows command prompt wider, how to?

 /