NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » bridge » show » adapter

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh bridge show adapter ? Format: show adapter [[id=]heltal] Parametre: Tag Værdi id - Id'et for det kort, som du vil se konfigurationen for. Kommentarer: Viser oplysninger om de kort, der indgår i sammenknytningen. Eksempler: show adapter Viser en liste over alle kort (med id'er), som indgår i sammenknytningen, og deres indstillinger og flag.

NETSH / BRIDGE / SHOW / ADAPTER

netsh bridge show adapter - Windows Seven - Kommandoer Viser de kort, der er konfigureret som en enkelt sammenknytning. / Windows Seven
netsh, bridge, show, adapter, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall set
Angiver indstillinger pr. profil eller globalt.
netsh mbn show capability
Viser oplysningerne om gr?nsefladefunktioner for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall firewall delete rule
Sletter alle tilsvarende firewallregler.
netsh lan add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh wlan show hostednetwork
Vis egenskaber og status for v?rtsbaseret netv?rk.
netsh ipsec static add filteraction
Opretter en filterhandling.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/bridge/show/adapter.htm

0.093

Can I disable autoplay for DVD, CD, USB in Windows 7, how to?

 /

Wie kann ich nur die Verzeichnis-/Ordnerstruktur drucken?

 /

Can i change user account picture in Windows 7?

 /

Schedule computer to shut down at a certain time at program startup!

 /

Wie kann ich die Windows Versionsnummer auf dem Desktop Anzeigen lassen?

 /

Benutzereingriff erforderlich am Drucker Office 365?

 /

Download free trial versions from Adobe.com!

 /

Remove My magazine from home screen start on the Android smart phone!

 /