netsh » mbn » show » capability

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn show capability ? Format: show capability [interface=] Parametre: Navn Værdi *** ***** interface - Navn på grænseflade. Bemærkninger: Viser oplysningerne om grænsefladefunktioner for den angivne grænseflade. Parametergrænsefladen skal angives. Det er et af de grænsefladenavne, der vises med kommandoen "netsh mbn show interfaces". Eksempler: show capability interface="Mobilbredbåndsforbindelse"

NETSH / MBN / SHOW / CAPABILITY


Quick - Link:
netsh netio show bindingfilters
Viser alle bindingsfiltre.
netsh nap client reset tracing
Nulstiller konfiguration af sporing.
netsh advfirewall show domainprofile
Viser egenskaber for dom?neegenskaberne.
netsh advfirewall mainmode add
Tilf?jer en ny regel for hovedtilstand.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQViser oplysningerne om gr?nsefladefunktioner for den p?g?ldende gr?nseflade. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/show/capability.htm
0.078
19805

Is my Windows 10 / 11 up to date?

Taskkill mit der Cmd.exe korrekt und sinnvoll einsetzen mit Beispielen?

Welche Version von MS Office habe ich?

Percentage usage of every file and directory on Windows (11, 10, 8.1, 7)!

Start and run programs in Windows compatibility mode?

Find similar or identical images under Windows (11, 10, 8.1, 7)!(0)