NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » mainmode » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall mainmode set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set rule - Angiver nye værdier for en eksisterende regels egenskaber.

NETSH / ADVFIREWALL / MAINMODE / SET

netsh advfirewall mainmode set - Windows Seven - Kommandoer Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber. / Windows Seven
netsh, advfirewall, mainmode, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh dnsclient
?ndringer til 'netsh dnsclient'-konteksten.
netsh nap client show trustedservergroup
Viser alle servergrupper, der er tillid.
netsh branchcache set publicationcache
Angiver placeringen af den lokale publikationscache.
netsh nap client delete
Sletter konfigurationen.
netsh advfirewall monitor show currentprofile
Viser de aktive profiler.
netsh mbn disconnect
Afbryder forbindelsen til et netv?rk til mobilbredb?nd.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/mainmode/set.htm
0.062

Move Files with Powershell and CMD (examples)!

 /

How can i translate MagicMouseTrails in my language!

 /

Wie kann ich in Windows Texte aus Fenstern abfragen, Zwischenablage!

 /

Hilfe! Schriftart im Explorer View in Q-Dir Probleme Windows 10/8.1/7!

 /

Un Zip software!

 /

How to clean up the app folder in Windows 8.1 and 10 (delete app´s)!

 /

Disable Windows 10 Taskbar Grouping and Small Icons about Registry?

 /

Forget the Font Name!

 /