NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » mainmode » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall mainmode set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set rule - Angiver nye værdier for en eksisterende regels egenskaber.

NETSH / ADVFIREWALL / MAINMODE / SET

netsh advfirewall mainmode set - Windows Seven - Kommandoer Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber. / Windows Seven
netsh, advfirewall, mainmode, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh dnsclient
?ndringer til 'netsh dnsclient'-konteksten.
netsh nap client show trustedservergroup
Viser alle servergrupper, der er tillid.
netsh branchcache set publicationcache
Angiver placeringen af den lokale publikationscache.
netsh nap client delete
Sletter konfigurationen.
netsh advfirewall monitor show currentprofile
Viser de aktive profiler.
netsh mbn disconnect
Afbryder forbindelsen til et netv?rk til mobilbredb?nd.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/mainmode/set.htm
0.187
19037

Alternative to Command Prompt, CMD.EXE for MS Windows 11, 10, ... and Server OS!

 /

Filenames to file timestamps, I want set the time to 00:00:00?

 /

Use Menu Bar in File Explorer on all Windows OS!

 /

Can I still shoot the viruses away on Windows 11?

 /

Change computer name and working group in Windows 11/10!

 /

New Line in Quick text Paste? (\n and nc)

 /

The default printer has disappeared after Windows 10 Auto-Update?

 /

Can I find the calculator in Windows 8 and 8.1 (open, start, run)?

 /

Bei Windows 7 DSL (PPPoE) Internet gemeinsam nutzen?

 /

Adjust power plan options under Windows 11!

 /

Do Windows 11 Visual Effects Slow Down Your PC?

 /

The Computer Management in Windows 11!

 /