NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » mainmode » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall mainmode set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set rule - Angiver nye værdier for en eksisterende regels egenskaber.

NETSH / ADVFIREWALL / MAINMODE / SET

netsh advfirewall mainmode set - Windows Seven - Kommandoer Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber. / Windows Seven
netsh, advfirewall, mainmode, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh dnsclient
?ndringer til 'netsh dnsclient'-konteksten.
netsh nap client show trustedservergroup
Viser alle servergrupper, der er tillid.
netsh branchcache set publicationcache
Angiver placeringen af den lokale publikationscache.
netsh nap client delete
Sletter konfigurationen.
netsh advfirewall monitor show currentprofile
Viser de aktive profiler.
netsh mbn disconnect
Afbryder forbindelsen til et netv?rk til mobilbredb?nd.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/mainmode/set.htm
0.171

Was ist ein Blue-Screen?

 /

Warum brauche ich den Windows Temp-Ordner (10, 8.1, 7)?

 /

I can not find the bytes on my Windows 10 PC?

 /

Is there a way to customize the background which is currently Black?

 /

What is an SSD hard drive and SSHD?

 /

Hilfe, meine Datei kann nicht gelöscht werden!

 /

Favorites KOs for a quick termination of the windows processes!

 /

A silver mouse pointer with the appropriate size!

 /