NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » mainmode

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall mainmode ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer en ny regel for hovedtilstand. delete - Sletter alle overensstemmende hovedtilstandsregler. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver nye værdier for en eksisterende regels egenskaber. show - Viser en angivet hovedtilstandsregel. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ADVFIREWALL / MAINMODE

netsh advfirewall mainmode - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh advfirewall mainmode'-konteksten. / Windows Seven
netsh, advfirewall, mainmode, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall firewall delete
Sletter alle tilsvarende firewallregler.
netsh lan
?ndringer til 'netsh lan'-konteksten.
netsh wlan show filters
Hermed vises listen over tilladte og blokerede netv?rk.
netsh ipsec static add filter
F?jer et filter til filterlisten.
netsh wlan add profile
F?j en WLAN-profil til den angivne gr?nseflade p? systemet.
netsh ipsec dump
Viser et konfigurationsscript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh advfirewall mainmode'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/mainmode.htm
0.155
17936

Why you cannot completely uninstall Internet Explorer!

 /

Preview the PDF output file!

 /

Quickly insert smileys or emojis in MS Office Word, Excel!

 /

Windows 11, 10 File Explorer does not remember the selected objects when navigating!

 /

QuickTextPaste does not save the settings, how can I uninstall it?

 /

Can I customize the Attribute(s) of a file or directory in Windows-7?

 /

Window freezes and the program crashes, why?

 /

How do I uninstall and install Cortana on Windows 11?

 /

The difference between software for free and freeware?

 /

Enable print logging on Windows 11, 10, 8.1, ... and MS Server!

 /

Rename files recursively in lower and upper case via the address bar!

 /

Classic address bar under Windows 10/11  instead of a new address line!

 /