NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » mainmode

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall mainmode ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer en ny regel for hovedtilstand. delete - Sletter alle overensstemmende hovedtilstandsregler. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver nye værdier for en eksisterende regels egenskaber. show - Viser en angivet hovedtilstandsregel. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ADVFIREWALL / MAINMODE

netsh advfirewall mainmode - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh advfirewall mainmode'-konteksten. / Windows Seven
netsh, advfirewall, mainmode, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall firewall delete
Sletter alle tilsvarende firewallregler.
netsh lan
?ndringer til 'netsh lan'-konteksten.
netsh wlan show filters
Hermed vises listen over tilladte og blokerede netv?rk.
netsh ipsec static add filter
F?jer et filter til filterlisten.
netsh wlan add profile
F?j en WLAN-profil til den angivne gr?nseflade p? systemet.
netsh ipsec dump
Viser et konfigurationsscript.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/mainmode.htm

0.061

Was ist Time Machine?

 /

Finden und Starten der Problembehandlung in Windows-10 bei Computerproblemen?

 /

Adjust the preview window size in Windows 10, how to (MS-Explorer, enable)?

 /

Wie kann ich das Programm zu einem bestimmten Zeitpunkt starten CMD, mit Beispiele?

 /

Rechtschreibprüfung in Firefox aktivieren, aber wie?

 /

Remove transparent icons on the Windows 10 desktop?

 /

Windows 10 all apps folder (open, find, delete, cleen)?

 /

Change Windows 10 Screen Saver, how to enable or disable?

 /