NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » mainmode

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall mainmode ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer en ny regel for hovedtilstand. delete - Sletter alle overensstemmende hovedtilstandsregler. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver nye værdier for en eksisterende regels egenskaber. show - Viser en angivet hovedtilstandsregel. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ADVFIREWALL / MAINMODE

netsh advfirewall mainmode - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh advfirewall mainmode'-konteksten. / Windows Seven
netsh, advfirewall, mainmode, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall firewall delete
Sletter alle tilsvarende firewallregler.
netsh lan
?ndringer til 'netsh lan'-konteksten.
netsh wlan show filters
Hermed vises listen over tilladte og blokerede netv?rk.
netsh ipsec static add filter
F?jer et filter til filterlisten.
netsh wlan add profile
F?j en WLAN-profil til den angivne gr?nseflade p? systemet.
netsh ipsec dump
Viser et konfigurationsscript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh advfirewall mainmode'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/mainmode.htm
0.156
17936

Copying files with COPY commands, cmd with examples?

 /

Multiple Themen Slots zum Speichern der Desktop-Uhr Einstellungen!

 /

Core-X architecture?

 /

Windows 10 Installation hängt bei: Lehnen sie sich entspannt zurück?

 /

Windows 10 slow startup of programs and high CPU load, what to do?

 /

Deactivate / activate status bar in File Explorer Windows 11!

 /

WIA, or TWAIN scanner interface support on Windows!

 /

Office is being updated. Please wait a short time. Crash and error message!

 /

Vermisse in der Screenshot-Funktion Speichern als JPG, PNG, BMP, GIF oder TIFF! 

 /

The Control-Panel menu in Run-Command easy to use!

 /

How to define the mouse tracks on Windows itself. Order, texture?

 /

How to change the 7-Zip context menu to English, Windows 11, 10, ...?

 /