NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » mainmode

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall mainmode ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer en ny regel for hovedtilstand. delete - Sletter alle overensstemmende hovedtilstandsregler. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver nye værdier for en eksisterende regels egenskaber. show - Viser en angivet hovedtilstandsregel. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ADVFIREWALL / MAINMODE

netsh advfirewall mainmode - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh advfirewall mainmode'-konteksten. / Windows Seven
netsh, advfirewall, mainmode, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall firewall delete
Sletter alle tilsvarende firewallregler.
netsh lan
?ndringer til 'netsh lan'-konteksten.
netsh wlan show filters
Hermed vises listen over tilladte og blokerede netv?rk.
netsh ipsec static add filter
F?jer et filter til filterlisten.
netsh wlan add profile
F?j en WLAN-profil til den angivne gr?nseflade p? systemet.
netsh ipsec dump
Viser et konfigurationsscript.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/mainmode.htm
0.077

Create a Windows 8 or 8.1 desktop shortcut for fast shutdown, log off, restart?

 /

How can i start the paint program in Windows 8, 8.1 or Win 10 (run, open, find)?

 /

Hilfe, in Windows-7 wird in der Statusleiste die Dateigröße nicht angezeigt?

 /

Address bar rules in explorer views, almost like in MS Windows Explorer!

 /

Disable auto sleep mode on windows 10 tablet PC, how to?

 /

Der Hybride Standbymodus in Windos-7 - muß das sein?

 /

Komplettes Windows-7 Systemabbild zur PC-Wiederherstellung erstellen, aber wie?

 /

Quick visual overview of all installed fonts!

 /