NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wfp » show » state

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wfp show state ? Format: show state [ [ file = ] | - ] Parametre: Navn Værdi file - Navn på outputfil. Standard er 'wfpstate.xml'. Hvis denne parameter er angivet til en bindestreg, 'file = -', skrives outputtet kun til konsollen. Kommentarer: Viser den aktuelle tilstand for WFP og IPsec.

NETSH / WFP / SHOW / STATE

netsh wfp show state - Windows Seven - Kommandoer Viser den aktuelle tilstand for WFP og IPsec. / Windows Seven
netsh, wfp, show, state, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static delete
Sletter politikker og relaterede oplysninger.
netsh wlan disconnect
Afbryder forbindelsen til et tr?dl?st netv?rk.
netsh ipsec dynamic add rule
F?jer en regel og tilknyttede filtre til SPD.
netsh winhttp import
Importerer WinHTTP-proxyindstillinger.
netsh interface tcp add chimneyport
F?jer et kildeport/destinationsport-filter til TCP Chimney-
netsh trace show providers
Viser tilg?ngelige udbydere.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wfp/show/state.htm
0.109

Download the Visual Studio 2008 Professional Edition, 90-day trial!

 /

Why again opens 4 times my computer, last setting is lost in File-Explorer-Views?

 /

Change or ad the language for the keyboard layout in Windows 8.1/10?

 /

Auswahlwette Gewinnzahlen 6 aus 45 Zufallszahlen!

 /

Für jede Explorer Ansicht einen eigenen Verzeichnisbaum in Q-Dir?

 /

Download Windows 10 all Version with Windows MediaCreationTool?

 /

Verzögerung beim Tippen am Samsung Android Handy anpassen?

 /

Can i use this stress test for the overclocked graphics card (GPU crash)?

 /