NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » portproxy

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface portproxy ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Nulstiller konfigurationstilstand for portproxy. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY

netsh interface portproxy - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh interface portproxy'-konteksten. / Windows Seven
netsh, interface, portproxy, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show potentialrouters
Viser potentielle routere.
netsh ras show authtype
Viser de godkendelsestyper, som er aktiveret i ?jeblikket.
netsh interface ipv6 isatap set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh ras ip set addrassign
Angiver metoden, hvormed Remote Access-serveren
netsh interface ipv6 6to4 set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh ras diagnostics dump
Viser et konfigurationsscript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh interface portproxy'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/portproxy.htm
0.265
17831

Switch in Windows 8.1 between local and Microsoft account!

 /

Improve desktop, place second monitor correctly under Windows 10!

 /

How can I activate Windows 7 via phone system?

 /

How can i translate MultiClipBoardSlots in my language?

 /

How to disable Windows Shadows on Windows 10, 8.1?

 /

See total directory duration mp3 file and video in explorer on Windows 10, 8.1, ...!

 /

I'm looking to install your program on multiple computer?

 /

Wo kann ich mein DHL Konto aktivieren, verwalten und Pakete managen?

 /

Insert specific text into the documents and win commands even under 10!

 /

Datei entsperren, oder vollständig löschen!

 /

Prozessoren vom Computers über Befehlszeile cmd.exe abfragen, aber wie?

 /

Can I find and open the Cookies directory in Windows 8.1/10?

 /