NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » portproxy

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface portproxy ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Nulstiller konfigurationstilstand for portproxy. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY

netsh interface portproxy - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh interface portproxy'-konteksten. / Windows Seven
netsh, interface, portproxy, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show potentialrouters
Viser potentielle routere.
netsh ras show authtype
Viser de godkendelsestyper, som er aktiveret i ?jeblikket.
netsh interface ipv6 isatap set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh ras ip set addrassign
Angiver metoden, hvormed Remote Access-serveren
netsh interface ipv6 6to4 set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh ras diagnostics dump
Viser et konfigurationsscript.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/portproxy.htm

0.062

Sprachgesteuerte Eingabe bei der Google Chrome Suche auf dem Windows Desktop!

 /

Can I disable the lock screen Windows 8.1 (remove)?

 /

Defragmenter in Windows 8, 8.1 and Windows 10 (hard drives, optimization)!

 /

How to turn on or off the Windows Defender in Win 8 / 10 (virus protect)?

 /

Folder content appears delayed in Windows-10?

 /

Can i use this stress test for the overclocked graphics card (GPU crash)?

 /

TouchWiz Start high battery usage on my android smart phone, why?

 /

Remove transparent icons on the Windows 10 desktop?

 /