netsh interface ipv4 set neighbors - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » set » neighbors

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 set neighbors ? Format: set neighbors [interface=] [address=]] [neighbor=] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Naboens netværksadresse. neighbor - Linklagadresse på nabo store - En af følgende værdier: active: Adressen vil forsvinde ved næste start. persistent: Adressen vil være vedvarende. Dette er standarden. Eksempel: set neighbors "Private" "10.1.1.1" "12-34-56-78-9a-bc"

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SET / NEIGHBORS

netsh interface ipv4 set neighbors - Windows Seven - Kommandoer Angiver en naboadresse. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, set, neighbors, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Viser boostrap-konfiguration/-status for sky.
netsh http dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh p2p group database dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh dnsclient add dnsservers
Tilf?jer en statisk DNS-serveradresse.
netsh nap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh branchcache set service
Angiver status for tjenesten BranchCache.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Angiver en naboadresse. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/set/neighbors.htm
0.187
16307

Eine Alternative zum Windows-Stand-Ausführen-Dialog!

 /

Can i have a separate tree view for each explorer list view?

 /

Portable use of Don't Sleep on Windows 10 and protected folder problem!

 /

Mouse Cursor Hide Turn off and Options via the Windows taskbar!

 /

Can I print all lists and directory contents from the Explorer view?

 /

Druckerverwaltung, Druckerserver, Trieber, Anschlüsse Drucker unter Windows 10!

 /

Spell check Internet Explorer 11/10 change Windows (10, 8.1, 7)?

 /

How can I switch or change the Language In DesktopOK?

 /

Laufwerksbuchstabe ändern unter Windows 8.1 und 10!

 /

Folder everybody permissions windows 10 (everyone)?

 /

The cursor disappears under Windows!

 /

Organize the desktop icons under Windows 10!

 /