NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » set » neighbors

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 set neighbors ? Format: set neighbors [interface=] [address=]] [neighbor=] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Naboens netværksadresse. neighbor - Linklagadresse på nabo store - En af følgende værdier: active: Adressen vil forsvinde ved næste start. persistent: Adressen vil være vedvarende. Dette er standarden. Eksempel: set neighbors "Private" "10.1.1.1" "12-34-56-78-9a-bc"

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SET / NEIGHBORS

netsh interface ipv4 set neighbors - Windows Seven - Kommandoer Angiver en naboadresse. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, set, neighbors, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Viser boostrap-konfiguration/-status for sky.
netsh http dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh p2p group database dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh dnsclient add dnsservers
Tilf?jer en statisk DNS-serveradresse.
netsh nap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh branchcache set service
Angiver status for tjenesten BranchCache.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/set/neighbors.htm
0.124

Change the Windows 10 computer sounds, how to?

 /

Zeige Bildvorschau, oder zeige Vorschau und Browser!

 /

Find the Wallpapers folder on Windows-10, how to?

 /

How work the Paste HTML command in QuickTextPaste?

 /

Can I disable the SmartScreen filter on Windows 10?

 /

Warum Windows-7, wenn es das Betriebssystem 10 gibt?

 /

Auto hide and showing the Windows desktop icons with a timer!

 /

Minimize Thunderbird in tray notification area (example)!

 /