NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » set » neighbors

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 set neighbors ? Format: set neighbors [interface=] [address=]] [neighbor=] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Naboens netværksadresse. neighbor - Linklagadresse på nabo store - En af følgende værdier: active: Adressen vil forsvinde ved næste start. persistent: Adressen vil være vedvarende. Dette er standarden. Eksempel: set neighbors "Private" "10.1.1.1" "12-34-56-78-9a-bc"

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SET / NEIGHBORS

netsh interface ipv4 set neighbors - Windows Seven - Kommandoer Angiver en naboadresse. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, set, neighbors, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Viser boostrap-konfiguration/-status for sky.
netsh http dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh p2p group database dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh dnsclient add dnsservers
Tilf?jer en statisk DNS-serveradresse.
netsh nap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh branchcache set service
Angiver status for tjenesten BranchCache.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/set/neighbors.htm

0.061

Ist es der Dateimanager für Windows-10?   

 /

Turn off the left desktop corner APP switcher in Windows 8.1 / 10 (screen, disable)!

 /

No Expand Triangle and Lines in Explorer Tree-View (Folders)!

 /

How to use voice search in Google Chrome on Windows?

 /

Monitor.Turn.Off.Timer.OK switch off the monitor after the time has elapsed!

 /

Dialog zur Bestätigung des Löschvorgangs anzeigen in Windows 10?

 /

How can I activate and deactivate the screen magnifier?

 /

How to enable the password prompt for screen saver in Windows 8.1 (disable, turn off, turn on)?

 /