netsh branchcache set service - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache » set » service

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache set service ? Format: set service [mode=]{DISABLED|LOCAL|DISTRIBUTED|HOSTEDSERVER|HOSTEDCLIENT} [[location]=] [[clientauthentication]={DOMAIN|NONE}] [[serveonbattery]={TRUE|FALSE}] Parametre: Navn Værdi mode - Angiv status for tjenesten BranchCache DISABLED - Deaktivér tjenesten LOCAL - Bruger kun lokal cachelagring DISTRIBUTED - Distribueret cachelagring er aktiveret HOSTEDSERVER - Benyt som en cacheserver på værtssystemet HOSTEDCLIENT - Benyt som en cacheklient på værtssystemet location - Angiv placeringen af cacheserveren på værtssystemet. Denne parameter er kun nødvendig, hvis parameteren mode er angivet til HOSTEDCLIENT og på anden måde er ugyldig. clientauthentication - Angiv den mekanisme, der bruges af en cacheserver på værtssystemet til at godkende klienter. Denne parameter bruges kun, hvis parameteren mode er angivet til HOSTEDSERVER og på anden måde er ugyldig. DOMAIN - Klienter for cachen på værtssystemet skal være medlem af samme domæne NONE - Der bruges ingen godkendelsesmekanisme serveonbattery - Aktiverer den lokale klient til at svare på peers til anmodninger om cachelagrede data, mens enheden kører på batteri. Denne parameter bruges kun, hvis parameteren mode er angivet til DISTRIBUTED, og er ellers ugyldig. TRUE - Aktiverer behandling af data, mens enheden kører på batteri. FALSE - Deaktiverer behandling af data, mens enheden kører på batteri. Kommentarer: Angiver status for tjenesten BranchCache. Du kan også bruge denne kommando til at sikre, at den nødvendige firewallkonfiguration for den valgte tilstand er til stede. Det anbefales på det kraftigste, at du angiver et helt domænenavn som placering for cachen på værtssystemet, når du angiver klienttilstanden for cachen på værtssystemet. Eksempler: set service DISABLED set service mode=DISTRIBUTED set service mode=HOSTEDCLIENT location=SERVER123 set service mode=HOSTEDSERVER clientauthentication=DOMAIN

NETSH / BRANCHCACHE / SET / SERVICE

netsh branchcache set service - Windows Seven - Kommandoer Angiver status for tjenesten BranchCache. / Windows Seven
netsh, branchcache, set, service, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras diagnostics show all
Viser rapport for Remote Access-diagnosticering.
netsh interface ipv4 show dynamicportrange
Viser konfigurationsparametre for dynamisk portinterval.
netsh ras aaaa set accounting
Angiver logf?ringsprovideren.
netsh interface ipv4 add neighbors
Tilf?jer en naboadresse.
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Pinger pnrp-noder.
netsh interface 6to4
?ndringer til 'netsh interface 6to4'-konteksten.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Angiver status for tjenesten BranchCache. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache/set/service.htm
0.14
17210

Wiederherstellung von gelöschten Dateien unter Windows 8.1/8/10 verhindern ohne Zusatzsoftware!

 /

Digital Clock on Surface Pro Win 10 and Windows 7 Background!

 /

How can i find and open the program directory in Windows 8.1/10? (location, file, path)

 /

For the Greens and Greenpeace just the right desktop clock!

 /

Create sub-menus for multiple text commands!

 /

The default printer has disappeared after Windows 10 Auto-Update?

 /

What is Unicode / I need that?

 /

Uninstall Always Mouse Wheel from Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Quad-Explorer new and old Window Tree-View?

 /

Schedule computer to shut down at a certain time at program startup!

 /

What does restore the clipboard in Multi Clipboard slots on Windows 10 (8.1, 7)?

 /

Windows 8.1/10: How to show  administrative  Management Tools in the Start Tiles!

 /