NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » show » all

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics show all ? show all [ type = ] FILE|EMAIL [ destination = ] destination [ [ compression = ] ENABLED|DISABLED [ hours = ] timer [ verbose = ] ENABLED|DISABLED ] Viser hele diagnosticeringsrapporten fra Remote Access. type - destinationstype. FILE - gem diagnosticeringsrapporten til en fil. EMAIL - send diagnosticeringsrapporten til en e-mail-adresse. destination - destinationen for diagnosticeringsrapporten. Gyldige destinationer er filenavne eller e-mail-adresser. compression - komprimer diagnosticeringsrapporten til en CAB-fil. ENABLED - aktiverer komprimering. standardindstilling for e-mail- destination. DISABLED - deaktiverer komprimering. Standardindstilling for fil- destination. hours - vis kun poster i logfilen fra dette antal timer forinden. 1 - 24 er gyldige værdier. Hvis der ikke angives en periode, vises hele logfilen. verbose - Det antal data, der skal medtages i diagnosticeringsrapporten. ENABLED - aktiverer detaljerede oplysninger. DISABLED - deaktiverer detaljerede oplysninger. Standardindstilling.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SHOW / ALL

netsh ras diagnostics show all - Windows Seven - Kommandoer Viser rapport for Remote Access-diagnosticering. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, show, all, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh namespace help
Viser en liste over kommandoer.
netsh advfirewall mainmode set rule
Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber.
netsh lan show profiles
Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret p? systemet.
netsh advfirewall consec add rule
Tilf?jer en ny regel for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set defaultrule
Redigerer standardsvarreglen for en politik.
netsh wlan set blockperiod
Angiv blokeringsperioden.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser rapport for Remote Access-diagnosticering. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/show/all.htm
0.155
18104

Works WinScan2PDF, with all scanner?

 /

Windows 10/11 family account and other user - difference?

 /

Change the Win-7 thousand separator (distinction) and decimal symbol!

 /

What is a USB 3.0 SD card adapter?

 /

Can I find desktop directorys from all users on Windows 11 / 10?

 /

How can I call anonymously via Phone or Smartphone so that my number is not recognized?

 /

How can I map a network drive under Windows 11?

 /

Front pages, back pages, sorting, duplex PDF scanning and printing!

 /

Werden alle Xbox Spiele unter Windows 10 funktionieren?

 /

Free up memory usage in Windows 10/11 and space!

 /

Can I customize Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /

Are there problems with certain image formats when reading the images?

 /