netsh ras diagnostics show all - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » show » all

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics show all ? show all [ type = ] FILE|EMAIL [ destination = ] destination [ [ compression = ] ENABLED|DISABLED [ hours = ] timer [ verbose = ] ENABLED|DISABLED ] Viser hele diagnosticeringsrapporten fra Remote Access. type - destinationstype. FILE - gem diagnosticeringsrapporten til en fil. EMAIL - send diagnosticeringsrapporten til en e-mail-adresse. destination - destinationen for diagnosticeringsrapporten. Gyldige destinationer er filenavne eller e-mail-adresser. compression - komprimer diagnosticeringsrapporten til en CAB-fil. ENABLED - aktiverer komprimering. standardindstilling for e-mail- destination. DISABLED - deaktiverer komprimering. Standardindstilling for fil- destination. hours - vis kun poster i logfilen fra dette antal timer forinden. 1 - 24 er gyldige værdier. Hvis der ikke angives en periode, vises hele logfilen. verbose - Det antal data, der skal medtages i diagnosticeringsrapporten. ENABLED - aktiverer detaljerede oplysninger. DISABLED - deaktiverer detaljerede oplysninger. Standardindstilling.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SHOW / ALL

netsh ras diagnostics show all - Windows Seven - Kommandoer Viser rapport for Remote Access-diagnosticering. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, show, all, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh namespace help
Viser en liste over kommandoer.
netsh advfirewall mainmode set rule
Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber.
netsh lan show profiles
Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret p? systemet.
netsh advfirewall consec add rule
Tilf?jer en ny regel for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set defaultrule
Redigerer standardsvarreglen for en politik.
netsh wlan set blockperiod
Angiv blokeringsperioden.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser rapport for Remote Access-diagnosticering. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/show/all.htm
0.156
18104

Taugt mein Rechner für Vista?

 /

Tool mit dem Verzeichnissen gleichzeitig angezeigt und bearbeitet werden können!

 /

Can I use my Windows XP Wallpaper in Windows 7 Ultimate x64

 /

Can I use the search box in the Windows Explorer file search (8, 8.1 and 10)!

 /

Do i also need a disk, if yes, for what?

 /

Easy Send the PDF directly to email!

 /

Where do I find and start the PowerShell in Windows 10?

 /

Improve the readability of text in windows-7 via Clear-Type settings!

 /

Windows-8 HAL_INITIALIZATION_FAILED error message during installation?

 /

Why have the LED Screen bad pixels and points?

 /

Folder, Directory?

 /

What is Micro-Staff?

 /