NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » show » all

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics show all ? show all [ type = ] FILE|EMAIL [ destination = ] destination [ [ compression = ] ENABLED|DISABLED [ hours = ] timer [ verbose = ] ENABLED|DISABLED ] Viser hele diagnosticeringsrapporten fra Remote Access. type - destinationstype. FILE - gem diagnosticeringsrapporten til en fil. EMAIL - send diagnosticeringsrapporten til en e-mail-adresse. destination - destinationen for diagnosticeringsrapporten. Gyldige destinationer er filenavne eller e-mail-adresser. compression - komprimer diagnosticeringsrapporten til en CAB-fil. ENABLED - aktiverer komprimering. standardindstilling for e-mail- destination. DISABLED - deaktiverer komprimering. Standardindstilling for fil- destination. hours - vis kun poster i logfilen fra dette antal timer forinden. 1 - 24 er gyldige værdier. Hvis der ikke angives en periode, vises hele logfilen. verbose - Det antal data, der skal medtages i diagnosticeringsrapporten. ENABLED - aktiverer detaljerede oplysninger. DISABLED - deaktiverer detaljerede oplysninger. Standardindstilling.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SHOW / ALL

netsh ras diagnostics show all - Windows Seven - Kommandoer Viser rapport for Remote Access-diagnosticering. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, show, all, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh namespace help
Viser en liste over kommandoer.
netsh advfirewall mainmode set rule
Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber.
netsh lan show profiles
Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret p? systemet.
netsh advfirewall consec add rule
Tilf?jer en ny regel for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set defaultrule
Redigerer standardsvarreglen for en politik.
netsh wlan set blockperiod
Angiv blokeringsperioden.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser rapport for Remote Access-diagnosticering. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/show/all.htm
0.218
18104

How to Create a Diagonal Text in Word (rotated)!

 /

Example 78 percent similarity in Find.Same.Images.OK!

 /

Automatically customize the power options!

 /

Has Quad-Directory Explorer a single tree that can be used for all panes?

 /

I´m missing the invert selection function in windows 7 explorer  ?

 /

Transparente Glas (Aero) Maus Kugeln für Windows!  

 /

Can I turn off all Colors Highlighting of files and directorys?

 /

Open, Close Drive Ejecting over the Info area of ​​the taskbar!

 /

Was ist die Seriennummer von Windows?

 /

The improved quad explorer file preview on Windows 10, 8.1, ..!

 /

How can i Print Folders and Directory structure ergo Tree on Windows 10!

 /

What is / are printer interfaces?

 /