NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » show » all

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics show all ? show all [ type = ] FILE|EMAIL [ destination = ] destination [ [ compression = ] ENABLED|DISABLED [ hours = ] timer [ verbose = ] ENABLED|DISABLED ] Viser hele diagnosticeringsrapporten fra Remote Access. type - destinationstype. FILE - gem diagnosticeringsrapporten til en fil. EMAIL - send diagnosticeringsrapporten til en e-mail-adresse. destination - destinationen for diagnosticeringsrapporten. Gyldige destinationer er filenavne eller e-mail-adresser. compression - komprimer diagnosticeringsrapporten til en CAB-fil. ENABLED - aktiverer komprimering. standardindstilling for e-mail- destination. DISABLED - deaktiverer komprimering. Standardindstilling for fil- destination. hours - vis kun poster i logfilen fra dette antal timer forinden. 1 - 24 er gyldige værdier. Hvis der ikke angives en periode, vises hele logfilen. verbose - Det antal data, der skal medtages i diagnosticeringsrapporten. ENABLED - aktiverer detaljerede oplysninger. DISABLED - deaktiverer detaljerede oplysninger. Standardindstilling.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SHOW / ALL

netsh ras diagnostics show all - Windows Seven - Kommandoer Viser rapport for Remote Access-diagnosticering. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, show, all, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh namespace help
Viser en liste over kommandoer.
netsh advfirewall mainmode set rule
Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber.
netsh lan show profiles
Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret p? systemet.
netsh advfirewall consec add rule
Tilf?jer en ny regel for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set defaultrule
Redigerer standardsvarreglen for en politik.
netsh wlan set blockperiod
Angiv blokeringsperioden.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser rapport for Remote Access-diagnosticering. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/show/all.htm
0.218
18104

Desktop Clock for the Easter Desktop Wallpaper!

 /

Can I Switch users in windows 7 excluding logging off ?

 /

What is the difference between Windows 7 Home, Professional, and Ultimate?

 /

Den Virenschutz "Windows Defender" in Win 8 (10, 8.1) deaktivieren!

 /

Can i uninstall Find.Same.Images.OK from Windows 10, 8.1 or 7?

 /

Anpassen von Windows SmartScreen in Win 8.1 und 8 / 10 (ausschalten, deaktivieren)!

 /

Can I create Selection of text fields for single hotkey (keyboard shortcut)?

 /

How to allow/disallow Remote Assistance connections to Windows-7 PC?

 /

Only a few programs, Nenad?

 /

Paths problems with blank spaces and environment variables, solved!

 /

Create Action Center Desktop Shortcut for Windows 8.1/8!

 /

Flugmodus bei Windows 10 deaktivieren?

 /