netsh » interface » ipv4 » add » neighbors

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 add neighbors ? Format: add neighbors [interface=] [address=]] [neighbor=] [[subinterface=]] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Naboens netværksadresse. neighbor - Linklagadresse på nabo subinterface - LUID på undergrænsefladen. Dette er kun nødvendigt på grænseflader med flere undergrænseflader. store - En af følgende værdier: active: Adressen vil forsvinde ved næste start. persistent: Adressen vil være vedvarende. Dette er standarden. Eksempel: add neighbors "Private" "10.1.1.1" "12-34-56-78-9a-bc"

NETSH / INTERFACE / IPV4 / ADD / NEIGHBORS


Quick - Link:
netsh interface isatap set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh interface ipv6 add dnsservers
Tilf?jer en statisk DNS-serveradresse.
netsh ras diagnostics show configuration
Konfigurationsoplysninger.
netsh interface ipv4 show icmpstats
Viser ICMP-statistik.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQTilf?jer en naboadresse. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/add/neighbors.htm
0.093
16304

Is my Office 365 / 2016 activated, how can I see it?

Upgrade Windows 7 oder 8.1 auf Windows 10, alles was Sie wissen sollten?

Close correctly, the command prompt e.g. cmd.exe!

Gibt es Größenbeschränkung der Zwischenablage auf Windows 11, 10, ...?

How do I get letters with accented characters / accents in Microsoft Word?

Lock the PC via the command prompt, Windows 11, 10, ...!(0)