NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » add » neighbors

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 add neighbors ? Format: add neighbors [interface=] [address=]] [neighbor=] [[subinterface=]] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Naboens netværksadresse. neighbor - Linklagadresse på nabo subinterface - LUID på undergrænsefladen. Dette er kun nødvendigt på grænseflader med flere undergrænseflader. store - En af følgende værdier: active: Adressen vil forsvinde ved næste start. persistent: Adressen vil være vedvarende. Dette er standarden. Eksempel: add neighbors "Private" "10.1.1.1" "12-34-56-78-9a-bc"

NETSH / INTERFACE / IPV4 / ADD / NEIGHBORS

netsh interface ipv4 add neighbors - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en naboadresse. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, add, neighbors, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface isatap set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh ras show user
Viser Remote Access-egenskaberne for bruger(e).
netsh interface ipv6 set global
?ndrer den globale konfiguration af generelle parametre.
netsh ras ipv6 set access
Bestemmer om klienter har afgang udover
netsh interface ipv6 add dnsservers
Tilf?jer en statisk DNS-serveradresse.
netsh ras diagnostics show configuration
Konfigurationsoplysninger.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/add/neighbors.htm
0.109

Can Auto Hide Mouse Cursor Free always start minimized (to-tray)?

 /

How can i view *.ttc fonts in not Windows Font directory?

 /

Windows Explorer as the default file manager!

 /

The Windows-7, 8, 8.1 Quick Launch bar is gone!

 /

Adobe.de Kostenlose Testversionen zum Download!

 /

Create Internet Shortcut in the Windows 10 Start Menu?

 /

Hide the Mouse Pointer on all Windows Desktop and Server OS!

 /

Windows-8.1 / 10 on-screen keyboard, (find, start, run)?

 /