netsh interface ipv4 add neighbors - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » add » neighbors

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 add neighbors ? Format: add neighbors [interface=] [address=]] [neighbor=] [[subinterface=]] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Naboens netværksadresse. neighbor - Linklagadresse på nabo subinterface - LUID på undergrænsefladen. Dette er kun nødvendigt på grænseflader med flere undergrænseflader. store - En af følgende værdier: active: Adressen vil forsvinde ved næste start. persistent: Adressen vil være vedvarende. Dette er standarden. Eksempel: add neighbors "Private" "10.1.1.1" "12-34-56-78-9a-bc"

NETSH / INTERFACE / IPV4 / ADD / NEIGHBORS

netsh interface ipv4 add neighbors - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en naboadresse. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, add, neighbors, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface isatap set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh ras show user
Viser Remote Access-egenskaberne for bruger(e).
netsh interface ipv6 set global
?ndrer den globale konfiguration af generelle parametre.
netsh ras ipv6 set access
Bestemmer om klienter har afgang udover
netsh interface ipv6 add dnsservers
Tilf?jer en statisk DNS-serveradresse.
netsh ras diagnostics show configuration
Konfigurationsoplysninger.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Tilf?jer en naboadresse. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/add/neighbors.htm
0.218
16304

Add Windows 7 Desktop Gadgets to Windows 10 and 8.1!

 /

How can I customize the favorites directory in Quad-Directory-Explorer?

 /

Can I delete the position location tracking history in Windows 10 (feature)?

 /

Create Internet Shortcut in the Windows 10 Start Menu?

 /

Quick visual overview of all installed fonts!

 /

How do I get rid of Don't Sleep (Windows, 10, 8.1, 7, ...)?

 /

Turn off preview in the Taskbar of Windows 10, can I?

 /

Hard disk does not start, clicks are heard?

 /

Percentage usage of every file and folder on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Command to restart programs via command prompt?

 /

Can I define the mouse tracks on Windows itself. Order, texture?

 /

AutoHideMouseCursor!

 /