NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » add » neighbors

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 add neighbors ? Format: add neighbors [interface=] [address=]] [neighbor=] [[subinterface=]] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Naboens netværksadresse. neighbor - Linklagadresse på nabo subinterface - LUID på undergrænsefladen. Dette er kun nødvendigt på grænseflader med flere undergrænseflader. store - En af følgende værdier: active: Adressen vil forsvinde ved næste start. persistent: Adressen vil være vedvarende. Dette er standarden. Eksempel: add neighbors "Private" "10.1.1.1" "12-34-56-78-9a-bc"

NETSH / INTERFACE / IPV4 / ADD / NEIGHBORS

netsh interface ipv4 add neighbors - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en naboadresse. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, add, neighbors, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface isatap set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh ras show user
Viser Remote Access-egenskaberne for bruger(e).
netsh interface ipv6 set global
?ndrer den globale konfiguration af generelle parametre.
netsh ras ipv6 set access
Bestemmer om klienter har afgang udover
netsh interface ipv6 add dnsservers
Tilf?jer en statisk DNS-serveradresse.
netsh ras diagnostics show configuration
Konfigurationsoplysninger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer en naboadresse. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv4/add/neighbors.htm
0.202
16304

Add a little winter magic feeling on your Desktop!

 /

Quick visual overview of all installed fonts!

 /

Calibrate joystick / game controller under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Date / time customize command prompt, with examples, can I?

 /

Save electricity, save hardware, save money, save nature on all Windows!

 /

You can easy get a Pixel Color from you Desktop!

 /

Was ist PowerShell?

 /

Change product key in Windows 10 for a new activation of Win-10, how-to?

 /

Erase the Memory in Windows 10!

 /

Aero?

 /

Was ist die Seriennummer von Windows?

 /

Amazon Bestellung verbergen, verstecken, ... so klappt es 2020!

 /