NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » show » user

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras show user ? show user [ [name = ] brugernavn [mode = ] PERMIT|REPORT ] Viser Remote Access-indstillingerne for brugeren. brugernavn - brugerens logonnavn. Hvis der ikke angives et brugernavn, vises alle brugere. mode - Tilstanden for visning af oplysninger. Hvis ingen tilstand er angivet, antages det, at tilstanden er REPORT. REPORT - Viser alle brugere. PERMIT - Viser kun brugere, hvis tilladelser for indgående opkald er sat til PERMIT

NETSH / RAS / SHOW / USER

netsh ras show user - Windows Seven - Kommandoer Viser Remote Access-egenskaberne for bruger(e). / Windows Seven
netsh, ras, show, user, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh lan show profiles
Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret p? systemet.
netsh advfirewall consec add rule
Tilf?jer en ny regel for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set defaultrule
Redigerer standardsvarreglen for en politik.
netsh wlan set blockperiod
Angiv blokeringsperioden.
netsh ipsec dynamic set rule
Redigerer en regel og tilknyttede filtre i SPD.
netsh winsock audit trail
Viser overv?gningsloggen for de LSP'er (Layered Service Providers), som er installeret og fjernet.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser Remote Access-egenskaberne for bruger(e). / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/show/user.htm
0.265
15681

Timer for Standby, Hibernate prevent!

 /

What is the eagle search system?

 /

Windows 10 ISO Installations DVD mit allen Updates, Download?

 /

Q-Dir autostart under Windows 10, 8.1, ... and auto update!

 /

Windows 8.1 and 10 registry autostart entries for auto run, (find, all user) ?

 /

Wie groß darf mein Youtube Video maximal sein (Datei, Länge)?

 /

Number of objects, directory size, size information and file in the status bar!

 /

Datum und Uhrzeit Format in QuickTextPaste!

 /

Executing commands from the explorer address bars in Q-Dir!

 /

The cursor in text editors is too wide in Windows 10, why?

 /

Wordpad appears in the taskbar but the window is not visible!

 /

Easily find and remove duplicate images is convenient!

 /