netsh ras show user - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » show » user

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras show user ? show user [ [name = ] brugernavn [mode = ] PERMIT|REPORT ] Viser Remote Access-indstillingerne for brugeren. brugernavn - brugerens logonnavn. Hvis der ikke angives et brugernavn, vises alle brugere. mode - Tilstanden for visning af oplysninger. Hvis ingen tilstand er angivet, antages det, at tilstanden er REPORT. REPORT - Viser alle brugere. PERMIT - Viser kun brugere, hvis tilladelser for indgående opkald er sat til PERMIT

NETSH / RAS / SHOW / USER

netsh ras show user - Windows Seven - Kommandoer Viser Remote Access-egenskaberne for bruger(e). / Windows Seven
netsh, ras, show, user, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh lan show profiles
Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret p? systemet.
netsh advfirewall consec add rule
Tilf?jer en ny regel for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set defaultrule
Redigerer standardsvarreglen for en politik.
netsh wlan set blockperiod
Angiv blokeringsperioden.
netsh ipsec dynamic set rule
Redigerer en regel og tilknyttede filtre i SPD.
netsh winsock audit trail
Viser overv?gningsloggen for de LSP'er (Layered Service Providers), som er installeret og fjernet.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser Remote Access-egenskaberne for bruger(e). / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/show/user.htm
0.171
15681

Make all sticky notes visible again at once!

 /

Start system resources check and diagnostic tool for RAM on all Windows 10, 7!

 /

Wo kann Bildschirmzoom am Samsung einstellen?

 /

Enable or Turn off Data Execution Prevention in Windows 8.1, 8 and 10 (turn-off/-on)!

 /

ExperienceIndex on Windows-10 with ExperienceIndex OK!

 /

Get Window Text for Windows read the window text!

 /

Make Always on Top, To-Tray, Transparency for all Windows on 10, 8.1, ...!

 /

Explorer window have 1 or more tabs and default directory tab? 

 /

Bei bestimmten Dateien Zeitstempel ändern!

 /

For what, I am an expert and I know what I am doing?

 /

Microsoft Office 2013 download links plus trial test versions!

 /

Quick visual overview of all installed windows fonts and use fonts without installing!

 /