NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » show » user

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras show user ? show user [ [name = ] brugernavn [mode = ] PERMIT|REPORT ] Viser Remote Access-indstillingerne for brugeren. brugernavn - brugerens logonnavn. Hvis der ikke angives et brugernavn, vises alle brugere. mode - Tilstanden for visning af oplysninger. Hvis ingen tilstand er angivet, antages det, at tilstanden er REPORT. REPORT - Viser alle brugere. PERMIT - Viser kun brugere, hvis tilladelser for indgående opkald er sat til PERMIT

NETSH / RAS / SHOW / USER

netsh ras show user - Windows Seven - Kommandoer Viser Remote Access-egenskaberne for bruger(e). / Windows Seven
netsh, ras, show, user, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh lan show profiles
Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret p? systemet.
netsh advfirewall consec add rule
Tilf?jer en ny regel for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set defaultrule
Redigerer standardsvarreglen for en politik.
netsh wlan set blockperiod
Angiv blokeringsperioden.
netsh ipsec dynamic set rule
Redigerer en regel og tilknyttede filtre i SPD.
netsh winsock audit trail
Viser overv?gningsloggen for de LSP'er (Layered Service Providers), som er installeret og fjernet.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser Remote Access-egenskaberne for bruger(e). / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/show/user.htm
0.14
15681

Core-X architecture?

 /

Windows 10 Installation hängt bei: Lehnen sie sich entspannt zurück?

 /

Windows 10 slow startup of programs and high CPU load, what to do?

 /

Easy Share the folder with everyone on Windows 11!

 /

Make the Quad-Explorer portable and install silent command line!

 /

Die Windows 11 Auto-Updates für bis zu 5 Wochen pausieren!

 /

Differences between the right and left shift keys?

 /

GetWindowText for all Windows OS written in C++!

 /

Sound theme in Windows 8.1 / 10 can I modify, modify or turn off?

 /

Was ist Multitexture, Multitexturing (Texture Mapping)!

 /

How can I set up printer, or the page at the directory printout?

 /

Can I run Windows x64 on an x86 or x32 computer?

 /