NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » show » user

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras show user ? show user [ [name = ] brugernavn [mode = ] PERMIT|REPORT ] Viser Remote Access-indstillingerne for brugeren. brugernavn - brugerens logonnavn. Hvis der ikke angives et brugernavn, vises alle brugere. mode - Tilstanden for visning af oplysninger. Hvis ingen tilstand er angivet, antages det, at tilstanden er REPORT. REPORT - Viser alle brugere. PERMIT - Viser kun brugere, hvis tilladelser for indgående opkald er sat til PERMIT

NETSH / RAS / SHOW / USER

netsh ras show user - Windows Seven - Kommandoer Viser Remote Access-egenskaberne for bruger(e). / Windows Seven
netsh, ras, show, user, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh lan show profiles
Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret p? systemet.
netsh advfirewall consec add rule
Tilf?jer en ny regel for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set defaultrule
Redigerer standardsvarreglen for en politik.
netsh wlan set blockperiod
Angiv blokeringsperioden.
netsh ipsec dynamic set rule
Redigerer en regel og tilknyttede filtre i SPD.
netsh winsock audit trail
Viser overv?gningsloggen for de LSP'er (Layered Service Providers), som er installeret og fjernet.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/show/user.htm
0.062

Gibt es die Aero Desktop Uhr für Android, oder Linux werbefrei?

 /

Keyboard shortcuts to start multiple programs commands (run, runx, runa, runX, runA)!

 /

In Windows 10 Task Manager is not displayed!

 /

MagicMouseTrails Magic Mouse tracks on the Windows desktop!

 /

Was ist Base64?

 /

Ich habe das Windows-7 Passwort vergessen, was kann ich machen?

 /

Zurücksetzen der Internet Explorer-Einstellungen in Windows 10, aber wie?

 /

The Windows Scan to PDF Tool for all Windows OS!

 /