NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » show » user

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras show user ? show user [ [name = ] brugernavn [mode = ] PERMIT|REPORT ] Viser Remote Access-indstillingerne for brugeren. brugernavn - brugerens logonnavn. Hvis der ikke angives et brugernavn, vises alle brugere. mode - Tilstanden for visning af oplysninger. Hvis ingen tilstand er angivet, antages det, at tilstanden er REPORT. REPORT - Viser alle brugere. PERMIT - Viser kun brugere, hvis tilladelser for indgående opkald er sat til PERMIT

NETSH / RAS / SHOW / USER

netsh ras show user - Windows Seven - Kommandoer Viser Remote Access-egenskaberne for bruger(e). / Windows Seven
netsh, ras, show, user, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh lan show profiles
Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret p? systemet.
netsh advfirewall consec add rule
Tilf?jer en ny regel for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set defaultrule
Redigerer standardsvarreglen for en politik.
netsh wlan set blockperiod
Angiv blokeringsperioden.
netsh ipsec dynamic set rule
Redigerer en regel og tilknyttede filtre i SPD.
netsh winsock audit trail
Viser overv?gningsloggen for de LSP'er (Layered Service Providers), som er installeret og fjernet.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser Remote Access-egenskaberne for bruger(e). / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/show/user.htm
0.187
15681

Was Sind Kennwortrichtlinien?

 /

Zum Programmstart einstellen, dass die PCs zu einem bestimmten Zeitpunkt heruntergefahren werden!

 /

Short Notices on the Windows 11 desktop!

 /

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /

What is a CPM model?

 /

Kann ich mein Windows 7, 8.1, kostenlos auf Windows 11 Upgraden, Aktualisieren?

 /

What is a USB stick?

 /

How to restart a background service on Windows 10, 8.1, ...?

 /

Use autocomplete in the command prompt and PowerShell!

 /

Windows Fotos und Bilder konvertieren in eine einzelne PDF-Datei!

 /

Autostart Ordner bearbeiten über die Eingabeaufforderung Windows (11,10,8.1, 7)!

 /

Autostartprogramme über die Befehlszeile oder PowerShell abfragen!

 /