NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » show » user

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras show user ? show user [ [name = ] brugernavn [mode = ] PERMIT|REPORT ] Viser Remote Access-indstillingerne for brugeren. brugernavn - brugerens logonnavn. Hvis der ikke angives et brugernavn, vises alle brugere. mode - Tilstanden for visning af oplysninger. Hvis ingen tilstand er angivet, antages det, at tilstanden er REPORT. REPORT - Viser alle brugere. PERMIT - Viser kun brugere, hvis tilladelser for indgående opkald er sat til PERMIT

NETSH / RAS / SHOW / USER

netsh ras show user - Windows Seven - Kommandoer Viser Remote Access-egenskaberne for bruger(e). / Windows Seven
netsh, ras, show, user, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh lan show profiles
Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret p? systemet.
netsh advfirewall consec add rule
Tilf?jer en ny regel for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set defaultrule
Redigerer standardsvarreglen for en politik.
netsh wlan set blockperiod
Angiv blokeringsperioden.
netsh ipsec dynamic set rule
Redigerer en regel og tilknyttede filtre i SPD.
netsh winsock audit trail
Viser overv?gningsloggen for de LSP'er (Layered Service Providers), som er installeret og fjernet.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/show/user.htm

0.077

Setup the Auto Startup Manager on Android mobile smart phone without additional software?

 /

Desktop Pointer Stick as an Blue Office Clamp for Windows!

 /

How can I change the color of the sorted column. Right now the sorted column turns white?

 /

Alles am Windows Desktop ist verschoben, was kann ich machen!?

 /

Create own desktop background slide show for Windows-10!

 /

Kalender über eine Verknüpfung auf dem Desktop direkt starten!

 /

Wiederherstellung von gelöschten Dateien unter Windows 8.1/8/10 verhindern ohne Zusatzsoftware!

 /

How to change the windows 8 / 10 and 8.1 local date and time?

 /