NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » 6to4

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface 6to4 ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / INTERFACE / 6TO4

netsh interface 6to4 - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh interface 6to4'-konteksten. / Windows Seven
netsh, interface, 6to4, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wcn dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface portproxy delete v4tov4
Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh rpc filter delete rule
Sletter RPC-firewallfilterreglen.
netsh interface ipv6 show dynamicportrange
Viser konfigurationsparametre for dynamisk portinterval.
netsh ras set sstp-ssl-cert
Angiver konfigurationen af det aktuelle SSTP-certifikat
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Sletter en pr?fikspolitik.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh interface 6to4'-konteksten. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/6to4.htm
0.265
15737

All subdirectorys in Explorer show shortcut directory tree!

 /

Is it possible with slmgr -rearm to extend the Windows 10 trial period?

 /

Why Open, Close the Drive or DVD Eject, USB, CD, Blue-Ray?

 /

How to delete Duplicate of the images ergo Pictures, (rename, select) ?

 /

Start programs with different priority classes, can I do on Windows 10/8.1/7?

 /

Why is Windows 8.1 x64 bigger than x32 on HD and Greater on DVD?

 /

Problems if try to run a downloaded program from Internet on Windows-8.1?

 /

Adjustable timer for Desktop Icons!

 /

Portable use of Don't Sleep on Windows 10 and protected directory problem!

 /

Nach Update von Win-10 kein Platz auf der Festplatte, was nun?

 /

Reboot Delete File Ex or Reboot Move File Ex!

 /

Is there a way i can stop it from saving the file to my desktop?

 /