NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » 6to4

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface 6to4 ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / INTERFACE / 6TO4

netsh interface 6to4 - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh interface 6to4'-konteksten. / Windows Seven
netsh, interface, 6to4, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wcn dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface portproxy delete v4tov4
Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh rpc filter delete rule
Sletter RPC-firewallfilterreglen.
netsh interface ipv6 show dynamicportrange
Viser konfigurationsparametre for dynamisk portinterval.
netsh ras set sstp-ssl-cert
Angiver konfigurationen af det aktuelle SSTP-certifikat
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Sletter en pr?fikspolitik.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/6to4.htm
0.046

Help, no desktop shortcuts are possible on Windows 8.1 / 10, what am I doing wrong?

 /

Samsung Galaxy disable the mobile Internet (turn off, on)?

 /

Bei Windows 8.1/10 Schriftgröße und Schriftart ändern (Programme, Fonts)!

 /

Do i have windows 10 x86, x64 or x32 and 32 or 64 Bit?

 /

Was bedeutet System Maus-Zeiger verstecken?

 /

Die Taskleiste (Superbar) in Win-7 macht mich verrückt!

 /

Transparent glass (Aero) mouse balls for Windows!  

 /

Recycle Bin on the Desktop Taskbar in Windows 8.1 / 10 for drag and drop to trash, how to?

 /