NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » 6to4 » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface 6to4 set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set interface - Angiver oplysninger til konfiguration af 6to4-grænseflade. set relay - Angiver 6to4-relayoplysninger. set routing - Angiver 6to4-routingoplysninger. set state - Angiver 6to4-tilstanden.

NETSH / INTERFACE / 6TO4 / SET

netsh interface 6to4 set - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, interface, 6to4, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh winsock dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface tcp show chimneystats
Viser TCP Chimney-statistik for chimneykompatible gr?nseflader.
netsh wfp capture status
Fort?ller, om en interaktiv session til hentning er i gang.
netsh interface portproxy set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh rpc show
Viser den valgfrie bindingsstatus for hvert undernet p? systemet
netsh interface ipv6 show potentialrouters
Viser potentielle routere.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/6to4/set.htm

0.078

How to change Windows Border Color in Windows-7?

 /

Numerische Sortierung im MS-Explorer deaktivieren (Datei ,Ordner)!

 /

Long file and folder paths in the CMD prompt (insert,paste)!

 /

Why the IsMyHdOK , there are similar programs!

 /

Pointer Stick Neon Yellow Metallic on Windows Desktop!

 /

Where is the WordPad in Windows 10, how to open the writer?

 /

Where can I change my Windows-10 homegroup password?

 /

Ausschließen eines Ordners vom Windows 10 Defender, aber wie?

 /