NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » 6to4 » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface 6to4 set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set interface - Angiver oplysninger til konfiguration af 6to4-grænseflade. set relay - Angiver 6to4-relayoplysninger. set routing - Angiver 6to4-routingoplysninger. set state - Angiver 6to4-tilstanden.

NETSH / INTERFACE / 6TO4 / SET

netsh interface 6to4 set - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, interface, 6to4, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh winsock dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface tcp show chimneystats
Viser TCP Chimney-statistik for chimneykompatible gr?nseflader.
netsh wfp capture status
Fort?ller, om en interaktiv session til hentning er i gang.
netsh interface portproxy set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh rpc show
Viser den valgfrie bindingsstatus for hvert undernet p? systemet
netsh interface ipv6 show potentialrouters
Viser potentielle routere.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/6to4/set.htm
0.077

Q-Dir mit orangem Farbschema auf Windows 10/11!

 /

Die Favoritenleiste in Firefox kann man doch verwenden, bzw. einschalten, oder gibt es da keine?

 /

How to mount in Windows-8 / 10 and 8.1 virtual disks like ISO images or VHD drives?

 /

Help, the Windows 8 / 10 Explorer does not update e.g. auto refresh the file list view?

 /

I"m visually impaired, how do i enlarge the font on my Quad-Explorer?

 /

In Windows 8.1 und 8 Programme finden und starten?

 /

The tabed cmd.exe and powershell.exe!

 /

When I switch between HDMI switcher the icons get rearranged!

 /