NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » portproxy » delete » v4tov4

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface portproxy delete v4tov4 ? Format: delete v4tov4 [listenport=]| [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametre: Tag Værdi listenport - IPv4-port, der skal lyttes på. listenaddress - IPv4-adresse, der skal lyttes på. protocol - Protokol, der skal anvendes. Pt. understøttes kun TCP. Kommentarer: Sletter en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DELETE / V4TOV4

netsh interface portproxy delete v4tov4 - Windows Seven - Kommandoer Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4. / Windows Seven
netsh, interface, portproxy, delete, v4tov4, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec dynamic set
Redigerer politik, filter og handlinger i SPD.
netsh winhttp show proxy
Viser den aktuelle WinHTTP-proxyindstilling.
netsh interface tcp set heuristics
Angiver TCP-parametre for heuristik.
netsh wcn help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface portproxy delete v6tov4
Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh rpc filter help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/portproxy/delete/v4tov4.htm

0.077

Wo sehe ich die angeschlossenen Festplatten unter Windows-7?

 /

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, how to!?

 /

Difference between Quality and Performance in FindSameImagesOK?

 /

Q-Dir portabel und  Install Befehlszeilen?

 /

Find.Same.Images.OK for Windows find the same or similar images!

 /

Portable rules from 2018, Windows 10, 8.1, 7!

 /

The ejection of the VHD over the MS Explorer in Windows 8.1!

 /

How to change the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /