NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » tcp » set » heuristics

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface tcp set heuristics ? Format: set heuristics [[wsh=]disabled|enabled|default] Parametre: Navn Værdi wsh - En af følgende værdier: disabled: Deaktivér skaleringsheuristikken for vinduer. enabled : Aktivér skaleringsheuristikken for vinduer. default : Gendan tilstanden for skaleringsheuristikken for vinduer til systemstandarden. Kommentarer: Angiver TCP-parametre, der påvirker alle forbindelser. Eksempel: set heuristics enabled set heuristics wsh=enabled

NETSH / INTERFACE / TCP / SET / HEURISTICS

netsh interface tcp set heuristics - Windows Seven - Kommandoer Angiver TCP-parametre for heuristik. / Windows Seven
netsh, interface, tcp, set, heuristics, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh winsock show autotuning
Viser, om automatisk justering af Winsock-afsendelse er aktiveret.
netsh interface teredo set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh wfp show boottimepolicy
Viser politikken og filtrene for starttidspunktet.
netsh interface portproxy show v4tov6
Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til IPv6.
netsh trace correlate
Normaliserer eller filtrerer en sporingsfil til en ny outputfil.
netsh interface ipv6 show udpstats
Viser UDP-statistik.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/tcp/set/heuristics.htm

0.093

How to remove read-only or hidden file attribute vial cmd?

 /

Das Tippen unter Windows 10 ist langsam, wie kann man die Tastatur-Geschwindigkeit ändern?

 /

Run Command Dialog in all Windows OS (10, 8.1, Seven)?

 /

How can i change the preview filter settings for Q-Explorer List Views?

 /

Verbesserungen in der Dateivorschau und Integration des MS Explorer Vorschaufensters!

 /

Detailed investigation of the windows filesystem structure!

 /

Wie kann ich die Funktion "Verzeichnis drucken" in Windows Explorer hinzufügen?

 /

How to view all shared folders on Windows-10?

 /