NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » tcp » set » heuristics

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface tcp set heuristics ? Format: set heuristics [[wsh=]disabled|enabled|default] Parametre: Navn Værdi wsh - En af følgende værdier: disabled: Deaktivér skaleringsheuristikken for vinduer. enabled : Aktivér skaleringsheuristikken for vinduer. default : Gendan tilstanden for skaleringsheuristikken for vinduer til systemstandarden. Kommentarer: Angiver TCP-parametre, der påvirker alle forbindelser. Eksempel: set heuristics enabled set heuristics wsh=enabled

NETSH / INTERFACE / TCP / SET / HEURISTICS

netsh interface tcp set heuristics - Windows Seven - Kommandoer Angiver TCP-parametre for heuristik. / Windows Seven
netsh, interface, tcp, set, heuristics, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh winsock show autotuning
Viser, om automatisk justering af Winsock-afsendelse er aktiveret.
netsh interface teredo set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh wfp show boottimepolicy
Viser politikken og filtrene for starttidspunktet.
netsh interface portproxy show v4tov6
Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til IPv6.
netsh trace correlate
Normaliserer eller filtrerer en sporingsfil til en ny outputfil.
netsh interface ipv6 show udpstats
Viser UDP-statistik.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/tcp/set/heuristics.htm
0.171

Viewing shares, sessions and open files, cmd example?

 /

The tabed cmd.exe and powershell.exe!

 /

Keyboard shortcuts to re-start / close Windows programs?

 /

For what snow on the desktop, who needs something like that?

 /

Optionales Deaktivieren des Scrollen ohne Limit über die Windows-Taskleiste!

 /

Can I auto run a program at a certain time in Windows 8.1 / 10?

 /

Hearts and flowers for the mouse cursor on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Verändert das Programm die Energieoptionen der Systemeinstellungen?

 /