NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wfp » show » boottimepolicy

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wfp show boottimepolicy ? Format: show boottimepolicy [ [ file = ] | - ] Parametre: Navn Værdi file - Navn på outputfil. Standard er 'btpol.xml'. Hvis denne parameter er angivet til bindestreg, 'file = -', skrives outputtet kun til konsollen. Kommentarer: Viser politik og filtre for starttidspunktet.

NETSH / WFP / SHOW / BOOTTIMEPOLICY

netsh wfp show boottimepolicy - Windows Seven - Kommandoer Viser politikken og filtrene for starttidspunktet. / Windows Seven
netsh, wfp, show, boottimepolicy, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface tcp add chimneyapplication
F?jer et program til TCP Chimney-aflastningstabellen.
netsh trace show provider
Viser oplysninger om provider.
netsh interface isatap show state
Viser ISATAP-tilstanden.
netsh rpc dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ipv6 set route
?ndrer ruteparametrene.
netsh ras ipv6 show config
Viser den aktuelle IPv6-konfiguration.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wfp/show/boottimepolicy.htm

0.092

Was ist Amazon Prime Instant Video?

 /

How does the Windows 8.1 / 10 activation work?

 /

How to block winrar to open zip and cab files?

 /

How can I set the order of the individual PDF pages?

 /

Was kann man tun damit der PC nicht ständig ausgeht!

 /

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /

Green Flower on the Windows Desktop!

 /

Automatic paste texts under Windows, why, wath for?

 /