NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » tcp » add » chimneyapplication

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface tcp add chimneyapplication ? Format: add chimneyapplication [state=]disabled|enabled [application=] Parametre: Kode Værdi state - En af følgende værdier: disabled: Deaktiverer TCP Chimney-aflastning for programmet. enabled: Aktiverer TCP Chimney-aflastning for programmet. Anvendes kun på nye forbindelser. application - Programnavn. Bemærkninger: Angiver TCP Chimney-tilstand for et bestemt program. Eksempel: add chimneyapplication disabled c:\path\database.exe add chimneyapplication state=disabled application=c:\path\database.exe

NETSH / INTERFACE / TCP / ADD / CHIMNEYAPPLICATION

netsh interface tcp add chimneyapplication - Windows Seven - Kommandoer F?jer et program til TCP Chimney-aflastningstabellen. / Windows Seven
netsh, interface, tcp, add, chimneyapplication, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras ip show config
Viser den aktuelle Remote Access IP-konfiguration.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Viser oplysninger om konfiguration af 6to4-gr?nseflade.
netsh ras diagnostics set rastracing
Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing efter en komponent.
netsh interface ipv4 show compartments
Viser opdelingsparametre.
netsh ras aaaa delete authserver
Sletter en RADIUS-server.
netsh interface ipv4
?ndringer til 'netsh interface ipv4'-konteksten.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/tcp/add/chimneyapplication.htm

0.062

Customize icon spacing on the windows 10 desktop (symbol distances)!

 /

What are the Mouse Hiding Classic and New Strategy?

 /

Always when I insert via Ctrl + Alt, i see the context menu, why?

 /

Folder vs. Folder and Compare all?

 /

How to change the drive letter in Windows 10, DVD and USB drives?

 /

Deinstallieren von Always Mouse Wheel für Windows!

 /

How to change the Windows 8 user password, remove or create?

 /

Kann man Programm und Treiber im Kompatibilitätsmodus installieren bei Win 8 / 8.1?

 /