netsh trace correlate - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » trace » correlate

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh trace correlate ? correlate Normaliserer eller filtrerer en sporingsfil til en ny outputfil. Format: trace correlate [input=]tracefilename.etl [output=]newtracefilename.etl [[filter=]Activity_ID] [[overwrite=]yes|no] [[retaincorrelationevents=]yes|no] [[retainpii=]yes|no] [[retainglobalevents=]yes|no] Parametre: Navn Værdi input - Inputfil til ETL-sporing output - Navn på outputfil filter - Outputtet skal kun indeholde de hændelser, der relaterer til dette aktivitets-GUID overwrite - Overskriver eksisterende filer retaincorrelationevents - Bevarer korrelationshændelser retainpii - Bevarer de hændelser, der indeholder personlige identitetsoplysninger retainglobalevents - Bevarer globale hændelser Standardværdier: filter=none overwrite=no retaincorrevents=no retainpii=no retainglobalevents=yes Kommentarer: Filteraktivitets-id'et er et GUID, der angives i formatet {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx} Personlige identitetsoplysninger omfatter pakkemodtagelseshændelser

NETSH / TRACE / CORRELATE

netsh trace correlate - Windows Seven - Kommandoer Normaliserer eller filtrerer en sporingsfil til en ny outputfil. / Windows Seven
netsh, trace, correlate, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh winsock audit
Viser en liste over de Winsock-LSP'er, som er installeret og fjernet.
netsh interface tcp show chimneyapplications
Viser programmer i TCP Chimney-aflastningstabellen.
netsh wfp capture
Henter diagnosticeringsoplysninger i realtid.
netsh interface portproxy help
Viser en liste over kommandoer.
netsh rpc help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 show neighbors
Viser poster i den tilst?dende cache.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Normaliserer eller filtrerer en sporingsfil til en ny outputfil. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/trace/correlate.htm
0.078
17987

Detailed investigation of the windows filesystem structure!

 /

Scan the hard disk for lost disk space on Windows 10.8.1, 7.0, ...!

 /

Show the full path in the explorer title bar on Windows-10!

 /

Turn off Windows 8.1 / 10 auto turn off?

 /

Detailed investigation of the windows filesystem structure!

 /

How can I backup the individual entries or export from Quick-Text-Paste?

 /

Print from Windows Explorer, but how to?

 /

Activate, Customize the preview window in Explorer Windows 8.1 / 10?

 /

Remove Quad-Directory-Explorer from Windows Autostart (Startup), can I?

 /

Datei vergleichen mit der Windows Eingabeaufforderung!

 /

Example 78 percent similarity in Find.Same.Images.OK!

 /

Opening the PC settings under Windows 10 - 3 options!

 /