NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » trace » correlate

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh trace correlate ? correlate Normaliserer eller filtrerer en sporingsfil til en ny outputfil. Format: trace correlate [input=]tracefilename.etl [output=]newtracefilename.etl [[filter=]Activity_ID] [[overwrite=]yes|no] [[retaincorrelationevents=]yes|no] [[retainpii=]yes|no] [[retainglobalevents=]yes|no] Parametre: Navn Værdi input - Inputfil til ETL-sporing output - Navn på outputfil filter - Outputtet skal kun indeholde de hændelser, der relaterer til dette aktivitets-GUID overwrite - Overskriver eksisterende filer retaincorrelationevents - Bevarer korrelationshændelser retainpii - Bevarer de hændelser, der indeholder personlige identitetsoplysninger retainglobalevents - Bevarer globale hændelser Standardværdier: filter=none overwrite=no retaincorrevents=no retainpii=no retainglobalevents=yes Kommentarer: Filteraktivitets-id'et er et GUID, der angives i formatet {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx} Personlige identitetsoplysninger omfatter pakkemodtagelseshændelser

NETSH / TRACE / CORRELATE

netsh trace correlate - Windows Seven - Kommandoer Normaliserer eller filtrerer en sporingsfil til en ny outputfil. / Windows Seven
netsh, trace, correlate, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh winsock audit
Viser en liste over de Winsock-LSP'er, som er installeret og fjernet.
netsh interface tcp show chimneyapplications
Viser programmer i TCP Chimney-aflastningstabellen.
netsh wfp capture
Henter diagnosticeringsoplysninger i realtid.
netsh interface portproxy help
Viser en liste over kommandoer.
netsh rpc help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 show neighbors
Viser poster i den tilst?dende cache.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Normaliserer eller filtrerer en sporingsfil til en ny outputfil. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/trace/correlate.htm
0.452
17987

Windows 8.1 and 10 keyboard speed (faster, slower and repeat)!

 /

Huge Desktop Pointer Stick in USA design!

 /

What is calibration?

 /

Show your own drive icon in the Windows Explorer, HDD, SSD, USB!

 /

Preview fonts installed in Windows 10, how does that work?

 /

Adjusting font size for Program Elements on Windows 10?

 /

How can I start the program at a certain time CMD, with examples?

 /

Clone all File-Explorer Views in Quad Explorer under Windows 10, 8.1, ...!

 /

How do I remove the reboot deletion program from my windows 10?

 /

Run Command Dialog in all Windows OS (10, 8.1, Seven)?

 /

Windows Z menu as an alternative to the Windows X menu (10, 8.1, 7)!

 /

Das System Vollzugriff Administrator-Konto bei Windows 7 aktivieren?

 /