NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » trace » correlate

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh trace correlate ? correlate Normaliserer eller filtrerer en sporingsfil til en ny outputfil. Format: trace correlate [input=]tracefilename.etl [output=]newtracefilename.etl [[filter=]Activity_ID] [[overwrite=]yes|no] [[retaincorrelationevents=]yes|no] [[retainpii=]yes|no] [[retainglobalevents=]yes|no] Parametre: Navn Værdi input - Inputfil til ETL-sporing output - Navn på outputfil filter - Outputtet skal kun indeholde de hændelser, der relaterer til dette aktivitets-GUID overwrite - Overskriver eksisterende filer retaincorrelationevents - Bevarer korrelationshændelser retainpii - Bevarer de hændelser, der indeholder personlige identitetsoplysninger retainglobalevents - Bevarer globale hændelser Standardværdier: filter=none overwrite=no retaincorrevents=no retainpii=no retainglobalevents=yes Kommentarer: Filteraktivitets-id'et er et GUID, der angives i formatet {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx} Personlige identitetsoplysninger omfatter pakkemodtagelseshændelser

NETSH / TRACE / CORRELATE

netsh trace correlate - Windows Seven - Kommandoer Normaliserer eller filtrerer en sporingsfil til en ny outputfil. / Windows Seven
netsh, trace, correlate, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh winsock audit
Viser en liste over de Winsock-LSP'er, som er installeret og fjernet.
netsh interface tcp show chimneyapplications
Viser programmer i TCP Chimney-aflastningstabellen.
netsh wfp capture
Henter diagnosticeringsoplysninger i realtid.
netsh interface portproxy help
Viser en liste over kommandoer.
netsh rpc help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 show neighbors
Viser poster i den tilst?dende cache.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Normaliserer eller filtrerer en sporingsfil til en ny outputfil. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/trace/correlate.htm
0.234
17987

It is able to add detect my controller's inputs Xbox 360, and Joystick events?

 /

Easily Copy Selected File and Full Folder Paths on all Windows 10, 8.1, ...!

 /

Windows 7 fax and scan, how to find?

 /

Autostart the Windows-Terminal-APP when login in Windows 11!

 /

Nutzungsbedingungen facebook.de kann ich nicht finden, gibt es sowas wie facebok.de AGB'S?

 /

Explanation of the Windows 12 Classic Desktop Clock!

 /

Windows-8 and 8.1 on Oracle VM VirtualBox, i got an error message during installation!

 /

Do files in the Recycle Bin take up space?

 /

Can I initiate a full scan on Windows 11 for malware?

 /

Wie funktioniert die exakte CPU Frequenz Abfrage auf MS Windows OS?

 /

Help my Internet Explorer is suddenly gone on Windows 10!

 /

Run MMC on all Windows Desktop and Server!

 /