NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » teredo » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface teredo set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set state - Angiver Teredo-tilstanden.

NETSH / INTERFACE / TEREDO / SET

netsh interface teredo set - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, interface, teredo, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh dnsclient show
Viser oplysninger.
netsh netio add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh branchcache smb dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh nap client rename trustedservergroup
Omd?ber konfiguration af servergruppe, der er tillid til.
netsh advfirewall set domainprofile
Angiver egenskaber i dom?neprofilen.
netsh mbn show interfaces
Viser en liste over gr?nseflader til mobilbredb?nd p? systemet.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/teredo/set.htm

0.077

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

 /

Quick visual overview of all installed windows fonts and use fonts without installing!

 /

Run Command Dialog in all Windows OS (10, 8.1, Seven)?

 /

Disable or enable Hibernate and Sleep at Windows 8/10 and 8.1, how to?

 /

Arbeitsspeicher in Windows-8.1 ist kleiner als der installierte Arbeitsspeicher!

 /

Was sind EPUB Dateien?

 /

Eine schnelle visuelle Übersicht über alle installierten Windows Schriftarten!

 /

Change font size and font type for programs in Windows 8.1/8!

 /