NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » show » interfaces

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 show interfaces ? Format: show interfaces [[interface=]] [[rr=]] [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. rr - En hastighed i sekunder mellem opdatering af grænsefladestatistikken. level - En af følgende værdier: normal: Viser en linje pr. grænseflade. Dette er standarden, når der ikke er angivet nogen grænseflade. verbose: Viser flere oplysninger om hver grænseflade. Dette er standarden, når en grænseflade er angivet. store - En af følgende værdier: active: Viser grænseflader i stakken (standard). persistent: Viser vedvarende grænseflader. Kommentarer: Viser oplysninger om alle grænseflader eller om en angivet grænseflade, hvis en sådan er angivet.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / INTERFACES

netsh interface ipv6 show interfaces - Windows Seven - Kommandoer Viser gr?nsefladeparametre. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, show, interfaces, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall consec dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ipsec static set policy
?ndrer en politik
netsh wlan set profileorder
Angiv den ?nskede r?kkef?lge for en profil for et tr?dl?st netv?rk.
netsh ipsec dynamic show config
Viser IPSec-konfiguration
netsh winsock remove
Fjerner en Winsock-LSP fra systemet.
netsh interface tcp show heuristics
Viser TCP-parametre for heuristik.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser gr?nsefladeparametre. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/show/interfaces.htm
0.156
17221

Memory upgrade on Samsung Galaxy can I modify (Android)?

 /

Programme im Windows Kompatibilitätsmodus starten und ausführen?

 /

Taskkill mit der Cmd.exe korrekt und sinnvoll einsetzen mit Beispielen?

 /

The sticky notes Windows 10 or Windows 11!

 /

Quickly paste often used text om Windows via Clipboard Copy / Paste commands!

 /

How can i force move or copy of the data while dragging?

 /

Stop Watch also known as chronograph, from ancient greek language! 

 /

Where is the desktop directory on Windows 11?

 /

What is native resolution?

 /

Turn off Auto Connections to WiFi on Windows 10 / 11 (Wireless, WLAN)?

 /

Make the keyboard more easier to use on Windows 8.1 / 10!

 /

Old File Explorer Windows 11 Desktop Shortcut!

 /