NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » show » interfaces

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 show interfaces ? Format: show interfaces [[interface=]] [[rr=]] [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent] Parametre: Tag Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. rr - En hastighed i sekunder mellem opdatering af grænsefladestatistikken. level - En af følgende værdier: normal: Viser en linje pr. grænseflade. Dette er standarden, når der ikke er angivet nogen grænseflade. verbose: Viser flere oplysninger om hver grænseflade. Dette er standarden, når en grænseflade er angivet. store - En af følgende værdier: active: Viser grænseflader i stakken (standard). persistent: Viser vedvarende grænseflader. Kommentarer: Viser oplysninger om alle grænseflader eller om en angivet grænseflade, hvis en sådan er angivet.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / INTERFACES

netsh interface ipv6 show interfaces - Windows Seven - Kommandoer Viser gr?nsefladeparametre. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, show, interfaces, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall consec dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ipsec static set policy
?ndrer en politik
netsh wlan set profileorder
Angiv den ?nskede r?kkef?lge for en profil for et tr?dl?st netv?rk.
netsh ipsec dynamic show config
Viser IPSec-konfiguration
netsh winsock remove
Fjerner en Winsock-LSP fra systemet.
netsh interface tcp show heuristics
Viser TCP-parametre for heuristik.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser gr?nsefladeparametre. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/show/interfaces.htm
0.14
17221

Folder total size in the File-Explorer Status-Bar?

 /

The desktop pixel query tool for Windows 11, 10, ...!

 /

Windows 10 auto update hangs at 91 percent, why, what can i do?

 /

Can I move the Windows-7 taskbar to different locations?

 /

Clipboard access confirmation Internet Explorer, turn off?

 /

Well suited for reducing RAW image data in batch processing!

 /

Find the Windows 10/11 Autostart Folder (auto startup directory)!

 /

How to change or set Windows 7 default font settings to bold, italic?

 /

Deactivate / activate widgets on Windows 11!

 /

Was ist besser? 64 oder 32 bit als Zocker für Windows 7 einzusetzen?

 /

I think is missing is the "Invert Selection" option!

 /

Windows 7 direct download links all versions!

 /