netsh ipsec static set policy - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » static » set » policy

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static set policy ? Format: policy [ name = ] | [ guid = ] [ [ newname = ] ] [ [ description = ] ] [ [ mmpfs = ] (yes | no) ] [ [ qmpermm = ] ] [ [ mmlifetime = ] ] [ [ activatedefaultrule = ] ( yes | no) ] [ [ pollinginterval = ] ] [ [ assign = ] (yes | no) ] [ [ gponame = ] ] [ [ mmsecmethods = ] (sek#1 sek#2 ... sek#n) ] Ændrer en politik. Parametre: Kode Værdi name | guid - Navnet på politikken eller guid. newname - Nyt navn. description - Kort beskrivelse. mmpfs - Angiver MPFS (master perfect forward secrecy). qmpermm - Antal hurtigtilstande pr. hovedtilstand. mmlifetime - Tid i minutter til nøglefornyelse. activatedefaultrule - Aktiverer standardsvarreglen. Kun gyldigt for versioner af Windows tidligere end Windows Vista. pollinginterval - Tid i minutter, hvor der skal søges efter ændringer i politiklageret. assign - Tildeler politikken. gponame - Navnet på det lokal AD-gruppepolitikobjekt, som politikken kan tildeles. Gyldig, når lageret er et domæne. mmsecmethods - Viser en eller flere sikkerhedsmetoder adskilt af mellemrum i formatet ConfAlg-HashAlg-GroupNum. Kommentarer: 1. Hvis mmpfs angives, angives qmpermm til 1. 2. Et GPO-navn kan kun angives, hvis lageret er angivet til et domæne. 3. Brugen af DES og MD5 frarådes. Disse kryptografiske algoritmer er kun medtaget af hensyn til bagudkompatibiliteten. Eksempler: 1. set policy name=Policy mmpfs=y gpo=DomainPolicy assign=y 2. set policy guid={11E6E97E-0031-49f5-AC7D-5F2FE99BABAF} newname=NewName gpo=DefaultDomainPolicy assign=y

NETSH / IPSEC / STATIC / SET / POLICY

netsh ipsec static set policy - Windows Seven - Kommandoer ?ndrer en politik / Windows Seven
netsh, ipsec, static, set, policy, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan show autoconfig
Hermed vises, om logikken for automatisk konfiguration er aktiveret eller
netsh ipsec dynamic show rule
Viser oplysninger om regler fra SPD.
netsh winsock show catalog
Viser indholdet af Winsock-kataloget.
netsh interface teredo set state
Angiver Teredo-tilstanden.
netsh wfp show filters
Viser filtre, der opfylder de angivne trafikparametre.
netsh interface portproxy show v6tov4
Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til IPv4.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

?ndrer en politik / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ipsec/static/set/policy.htm
0.14
14806

Dateien nach Änderungszeit in Windows suchen und finden, Beispiele!

 /

Unterschied zwischen Laptop und Notebook?

 /

Neustart, Herunterfahren Verknüpfung für Windows 10, (Shutdown - Restart)?

 /

Get old printers up and running on Windows 10 (Setup)!

 /

Easy Open Close and Eject Media and Drive on Windows 10, 8.1, ...!

 /

How to switch tabs in the Win 8.1 / 8   Internet Explorer start (metro) screen app?

 /

Change the address bar in Explorer-View to Classic or modern Windows 10!

 /

Wie kann ich Auto-Save aktivieren/verwenden, um die Desktopicon-Position zu speichern?

 /

The computer name and working group in Windows 10, is it possible to customize the name?

 /

Disable AutoPlay for all users in Windows 8.1 and 10! (CD, DVD, USB)

 /

Windows is being prepared - depends on Windows 10 reboot?

 /

See total directory duration mp3 file and video in explorer on Windows 10, 8.1, ...!

 /